VIRTUALNI PROJEKTI

Putem eTwinninga možete provoditi virtualne projekte, te u njih uključiti vaše učenike. Sami odlučujete o trajanju vaših projekata, te o aktivnostima koje ćete provoditi.

 

 

Primjeri dobre prakse

Primjeri dobre prakse- primjeri dobre prakse vam mogu pomoći pri osmišljavanju vaših projekata.

Krajem 2015. godine objavili smo e-brošuru "U razredu s eTwinningom" s primjerima 10 uspješnih eTwinning projekata. E-brošura dostupna je ovdje.

Krajem 2016. godine objavili smo i e-brošuru "Projektni mozaik" s primjerima projetnih aktivnosti primjenjivih u svakom razredu, a koje su nastale u okviru eTwinning, KA1 ili KA2 projekata. Nadamo se da će vam poslužiti kao inspiracija kojom ćete obogatiti svoj rad u razredu i potaknuti učenike na aktivnije i samostalnije usvajanje nastavnih sadržaja.

 

Ovdje možete pogledati jedan od TeachMeet webinara u kojem hrvatski eTwinneri predstavljaju projekte koje su proveli sa svojim učenicima u protekloj školskoj godini.

Nacionalni eTwinning projekti

Imate poteškoća u nalaženju inozemnih partnera za eTwinning projekt? To od školske godine 2014./15. nije prepreka, jer se možete odlučiti za pokretanje nacionalnih eTwinning projekata za što vam je dovoljan još samo jedan kolega iz Hrvatske. Više informacija potražite ovdje.

eTwinning Plus

Ako želite pokrenuti eTwinning projekt s kolegama izvan Europske unije, pozivamo vas da se uključite program eTwinning Plus. Više o eTwinning Plusu i zemljama sudionicama pogledajte ovdje.