KVALITETA/NAGRADE

 

Henrieta Herjavec Rubčić, OŠ Ivana Gundulića, dobitnica nagrade COMET u 2015.

 

Vaše projekte možete prijaviti za dodjelu nacionalne oznake kvalitete.

 

Europske nagrade - Središnja služba za podršku u Briselu svake godine dodjeljuje eTwinning europske nagrade najkvalitetnijim projektima koji su osvojili europsku oznaku kvalitete.

 

Agencija za mobilnost i programe EU (Agencija) u listopadu svake godine raspisuje natječaj za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinning projekte u protekloj školskoj godini.