Javno savjetovanje „Putevi do školskog uspjeha“ otvoreno do 30. rujna 2021.

Do 30. rujna 2021. možete se uključiti u javno savjetovanje „Putevi do školskog uspjeha – rješavanje problema nezadovoljavajućih rezultata u osnovnim vještinama i ranog napuštanja školovanja“ koje je pokrenula Europska komisija. Svojim sudjelovanjem u savjetovanju možete pridonijeti utvrđivanju glavnih prioritetnih područja u kojima je potreban novi ili veći angažman na različitim razinama i u različitim sektorima obrazovanja i osposobljavanja – novonastale probleme koje treba riješiti i nove ciljeve, posebno nakon krize uzrokovane pandemijom, kao i alate i postupke koji bi mogli dodatno poduprijeti rad na općem poboljšanju uspjeha u školi.

datum objave: 22.09.2021.