Što je etwinning

 

Što je eTwinning?

 

eTwinning je zajednica odgojno-obrazovnih djelatnika predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova. Riječ je o inicijativi Europske komisije koja od 2005. godine nudi sigurnu elektroničku platformu za djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova čiju registraciju odobrava nacionalna organizacija za potporu eTwinningu, a od 2022. godine djeluje na Europskoj platformi za školsko obrazovanje.

 

Sudionici se mogu uključiti u niz aktivnosti:

Zajednica eTwinning financira se u sklopu programa Erasmus+, najvećeg programa Europske unije u području obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta.

 

Nacionalna organizacija za potporu eTwinningu ustrojena je pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije radi podrške odgojno-obrazovnim djelatnicima tijekom registracije na portal eTwinning, provedbe projekata i organizacije stručnih usavršavanja s pomoću javnog natječaja.

 

Kako se uključiti u eTwinning?

 

Zajednica eTwinning sigurno je i provjereno okružje, a registrirati se možete u samo nekoliko koraka.

Posjetite stranicu https://school-education.ec.europa.eu/hr i započnite prijavu!

 

 

 

Zašto eTwinning

 

 

Ambasadori eTwinninga

 

 

etwinning ambasadori bedž

Ambasadori eTwinninga su odgojno-obrazovni djelatnici, iskusni korisnici eTwinninga i programa Erasmus+.

Aktivnosti ambasadora eTwinninga uključuju samostalnu organizaciju i provedbu promotivnih i edukativnih događanja u Vašoj odgojno-obrazovnoj ustanovi ili online. Na mrežnoj stranici Nacionalne organizacije za potporu eTwinningu www.etwinning.hr provjerite regiju u kojoj provode aktivnosti i povežite se s njima ili se prijavite na neko od brojnih online događanja.

U mreži ambasadora sudjeluju ITE ambasadori eTwinninga, zaduženi za informiranje i promoviranje eTwinninga na ustanovama visokog obrazovanja za buduće učitelje i student ambasador koji promiče eTwinning među svojim vršnjacima u provedbi aktivnosti eTwinning na ustanovama visokog obrazovanja za buduće učitelje.

 

eTwinning ambasadori

 

Škole s oznakom eTwinning

etwinning logo škole

 

Škole s oznakom eTwinning su odgojno-obrazovne ustanove odabrane na temelju natječaja kao modeli izvrsnosti u područjima:

 

Zašto je korisno prijaviti svoju školu za dobivanje oznake eTwinning

 

Oznaka eTwinning dodjeljuje se školama radi nagrađivanja njihovih timova odgojno-obrazovnih djelatnika i ravnatelja za sudjelovanje i rad u eTwinningu na razini odgojno-obrazovne ustanove te dokazuje kvalitetu ustanove na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.
Informacije o eTwinningovim školama mogu se pronaći na mrežnoj stranici Europske platforme za školsko obrazovanje i na mrežnoj stranici eTwinning Hrvatska.

 

eTwinning za buduće učitelje

 

Početno obrazovanje učitelja (Initial teacher education - ITE)  inicijativa je eTwinniga za suradnju ustanova visokog obrazovanja kojom se želi proširiti djelokrug eTwinninga i osposobiti studente na učiteljskim fakultetima, odnosno visokoškolskim ustanovama koje nude studijske programe za odgojitelje i nastavnike, za uporabu inovativnih tehnologija.

 

Doprinos eTwinninga u obrazovanju budućih učitelja:

etwinning veze

Od 2022. godine dodjeljuje se nagrada eTwinning za buduće učitelje na razini zajednice eTwinninga te priznanja na nacionalnoj razini za rad sa studentima u eTwinningu u trima glavnim područjima: integracija kurikuluma, provedba projekata i rezultati istraživanja.

Informacije o eTwinningu za buduće učitelje mogu se pronaći na mrežnoj stranici Europske platforme za školsko obrazovanje i na mrežnoj stranici eTwinning Hrvatska.

 

Uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost

 

Uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost načela su koja je Europska komisija ugradila u svoje programe usmjerene obrazovanju, osposobljavanju i mladima, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije ta ista načela promovira u svom djelovanju sa svrhom pružanja jednakih prilika. Nacionalna organizacija za potporu eTwinningu uređuje mrežnu stranicu namijenjenu promicanju aktivnosti eTwinninga u području uključivosti i raznolikosti, a jedna od ambasadorica eTwinninga moderatorica je grupe Uključivo obrazovanje dostupne na Europskoj platformi za školsko obrazovanje.

U mreži ambasadora eTwinninga sudjeluje i ambasador uključivosti i raznolikosti Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

 

Impressum

 

eTwinning Hrvatska – Nacionalna organizacija za potporu eTwinningu

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Frankopanska 26
10000 Zagreb
T +385 (0)1 5556 498
F +385 (0) 1 5005 699

 

etwinning@ampeu.hr
www.ampeu.hr
www.etwinning.hr
www.facebook.com/eplusetwinninghrvatska
www.twitter.com/eTwinningHR
www.youtube/eTwinning Hrvatska AMPEU 

 

Zagreb, veljača 2023.

 

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajališta svojih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

 

Za zelen i održiv okolišAMPEU - Za zelen i održiv okoliš