Uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost

Izgradnja uključivih i povezanih društava putem obrazovanja i kulture

Europsko vijeće, Europski parlament i Komisija u prosincu 2017. podržali su donošenje europskog stupa socijalnih prava. Time se naglašava važnost socijalne, obrazovne i kulturne dimenzije politika EU-a u izgradnji zajedničke europske budućnosti.

 

Prvo je načelo europskog stupa socijalnih prava: „Svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održali i stekli vještine s pomoću kojih mogu u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno se kretati na tržištu rada.”

 

Uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost načela su koja je Europska komisija ugradila u svoje programe usmjerene obrazovanju, osposobljavanju i mladima, a  Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) ta ista načela promovira u svom djelovanju sa svrhom pružanja jednakih prilika.

 

Program Erasmus+ u razdoblju od 2021. do 2027. još je uključiviji i inovativniji te usklađen s digitalnom i zelenom tranzicijom. Erasmus+ zadržao je strukturu svog prethodnika i nastavlja pružati mogućnosti za studente, učenike, nastavnike i mlade, ali i donosi nove poticaje za šire skupine, posebno uvažavajući osobe s manje mogućnosti. AMPEU prijaviteljima projekata i korisnicima programa pruža podršku pri uključivanju osoba s manje mogućnosti u projekte te im olakšava sudjelovanje u aktivnostima programa.

Uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost u eTwinningu

Komisija i dalje radi na proširenju internetske platforme eTwinning, koja već godinama povezuje nastavnike i učenike diljem Europe, te podupire tečajeve za osposobljavanje nastavnika o građanskom odgoju naglašavajući uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost za svakog pojedinca. Zbog toga su izdane mnoge publikacije i brošure, među ostalima i Izgradnja kulture inkluzije putem eTwinningaeTwinning generacija - slavimo deset godina eTwinninga te Kuharica za eTwinning.

 

Na portalu eTwinning otvorena je grupa Uključivo obrazovanje koja broji više od 9000 članova.

Ciklus webinara 'Uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost uz eTwinning'

8. veljače 2022. - Tijekom webinara u organizaciji Danijele Usmiani i Ane Marketin Sedlar predstavljen je rad eTwinningove grupe „Inclusive Education“. O aktivnostima i načinu na koji grupa pomaže u unapređivanju kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika u poučavanju učenika s teškoćama govorila je moderatorica grupe Marijana Smolčec iz Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana iz Ogulina.

 

 

_______________________

 

1. ožujka 2022. - Dubravka Kocanjer iz Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac te Tomislav Čekolj iz Srednje škole Bedekovčina tijekom webinara su podijelili primjere, metode rada i aktivnosti koje provode s učenicima s teškoćama s naglaskom na projektne aktivnosti i eTwinning te su predstavili Erasmus+ projekte koje su proveli ili trenutačno provode na temu uključivosti. 

 

Prezentacija "Uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost uz eTwinning"

 

Uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost - Slika 1

 

 

______________________________

 

8. ožujka 2022. - Odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama u razvoju specifično je područje rada o kojem najbolje mogu govoriti stručnjaci te odgojno-obrazovni djelatnici koji rade s takvim učenicima. Gosti webinara Iva Palčić Strčić, Renata Kos i Vesna Stunković otkrili su što i kako rade s učenicima s teškoćama u razvoju, zašto je eTwinningova platforma korisna u njihovom radu te koje se mogućnosti nude njihovim učenicima kroz eTwinning.

Ciklus webinara 'Učenici s teškoćama u razvoju i eTwinning'

eTwinningove ambasadorice Ana Marketin-Sedlar i Daniela Usmiani pokrenule su ciklus webinara sa svrhom predstavljanja odgojno-obrazovnih ustanova odnosno rada s učenicima koji imaju veće teškoće. Webinari su namijenjeni nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, pedagozima, psiholozima i ravnateljima škola. 

 

Na prvom webinaru iz tog ciklusa održanom 25. ožujka 2021. gostovali su Antun Zupanc, ravnatelj Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, i Đana Baftiri, ravnateljica zagrebačke Srednje škole Centar za odgoj i obrazovanje. Stotinjak eTwinnera imalo je priliku sudjelovati u online predstavljanju rada navedenih odgojno-obrazovnih ustanova te otkriti kako je organiziran rad s učenicima koji imaju veće teškoće u ustanovama od vrtića do srednjih škola. Bilo je riječi i o tome koje su najčešće teškoće učenika s kojima se danas susreću kroz svoj rad i kako ostvaruju inkluziju svojih učenika Doba pandemije i njima je donijelo nove izazove, ali i projekte te kreativna rješenja koja su njima i njihovim učenicima pomogla prevladati teškoće. Snimku webinara možete pogledati u nastavku:

 

 

 

Na webinaru „Učenici s teškoćama u razvoju i eTwinning - 2. dio“ održanom 30. ožujka 2021. rehabilitacijski edukatori, stručna suradnica socijalna pedagoginja te nastavnici odgojno-obrazovnih ustanova učenika s većim teškoćama Kristina Kralj, Blaženka Maltar i Renata Kos iz varaždinskog Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ te Maja Postoglu i Tamara Berić Blažić iz zagrebačke Srednje škole - Centra za odgoj i obrazovanje predstavile su eTwinningove projekte na webinaru te otkrile kako pristupiti učenicima s teškoćama i kako ih motivirati kroz projektne aktivnosti.

 

Na webinaru Učenici s teškoćama u razvoju i eTwinning (3.dio) 15. travnja 2021. godine stručne suradnice psihologinja Maja Kućar i pedagoginja Tatjana Papst predstavile su načine na koje se učenici s teškoćama integriraju u redovno školovanje u okviru pomoćnih strukovnih zanimanja. Nastavnice struke Jasenka Mutak, Biserka Vojnović i Vesna Stunković, koje rade s učenicima s teškoćama u redovnom obrazovanju u pomoćnim strukovnim zanimanjima, predstavile su u okviru različitih predmeta metode rada i aktivnosti koje provode s učenicima s naglaskom na projektne aktivnosti i eTwinning. U nastavku pogledajte prezentaciju Učenici s teškoćama u razvoju i eTwinning - 3. dio.

 

Uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost - Slika 2 

30. studenoga 2021. eTwinningove ambasadorice Ana Marketin-Sedlar i Daniela Usmiani održale su webinar „Uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost uz eTwinning“ na kojem su sudjelovali Sanda Šutalo iz Tehničke škole Karlovac te Sanja Pavlović Šijanović i Davor Šijanović iz Gimnazije Vukovar, kao i njihovi učenici Luka Leš, Antonio Bišćan, Lara Šijanović i Ema Stankoski Hrgović.

 

 

Primjeri dobre prakse

Projekt Pristupačnost digitalne tehnologije osobama s posebnim potrebama omogućuje povezivanje učenika dviju škola iz različitih dijelova Hrvatske s ciljem upoznavanja specifičnosti života osoba s posebnim potrebama. Izvodeći predviđenih 12 aktivnosti, učenici kroz 16 tjedana analiziraju utjecaj pomoćnih tehnologija i prilagođenih digitalnih sadržaja na život osoba s posebnim potrebama. Upoznaju se međusobno te pripremaju digitalne sadržaje za učenje prilagođene određenim poteškoćama osoba s posebnim potrebama. Te će sadržaje, zajedno s iskustvom ovakvog načina rada, objediniti u e-knjizi. Učenici ovim projektom poboljšavaju svoje IKT vještine, komunikacijske vještine, uče kako biti tolerantni i kako raditi timski.

 

Uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost - Slika 3

 

Projekt Od Marula do Marula namijenjen je učenicima predmetne nastave. U povodu 500. godišnjice 1. tiskanog izdanja Marulićeve Judite (1521.) učenici u istraživačkoj i projektnoj nastavi tijekom drugog polugodišta istražuju utjecaj Marulićeva lika i djela na suvremeni život. Projektne aktivnosti vezane su uz predmetni kurikul Hrvatskoga jezika uključujući ishode međupredmetnih tema. U skllopu projekta obilježava se Međunarodni dan materinskog jezika, Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva, Dan hrvatskoga jezika, Dan hrvatske knjige, Svjetski dana knjige i Mjesec hrvatske knjige 2021. Primjenjuju se različiti digitalni alati u obradi sadržaja i realizaciji planiranih ishoda, a rezultati istraživanja bit će prezentirani učenicima iz različitih škola uključenih u projekt u online susretima kao i svim učiteljima Hrvatskoga jezika na županijskim stručnim vijećima.

 

Uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost - Slika 4

 

Cilj Erasmus+ KA1 projekta Multimodalnost - odgovor na zahtjeve inkluzije bio je poboljšati znanja i vještine odgojno-obrazovnih djelatnika i vještine učenika s poteškoćama u učenju. Potaknut je razvoj i potencijal učenika u školi, razvoj njihovih kognitivnih sposobnosti te povećana razina samopouzdanja i motivacije. Primijenjen je multimodalni pristup koji se temelji na čestoj promjeni aktivnosti koja stimulira osjetila učenika i prilagođavanju aktivnosti određenim poteškoćama poput poremećaja pažnje, poremećaja koncentracije, problema u ponašanju i poremećaja čitanja, pisanja i računanja. Učenici dolaze do spoznaje koristeći se različitim osjetilima: vizualnim, slušnim, gustativnim, olfaktivnim i taktilnim. Svaki učenik ima jedan osjećaj izraženiji od ostalih, što mu određuje najlakši način učenja. Najveća prednost multimodalnog pristupa je u tome što svi učenici mogu sudjelovati u odabranim aktivnostima, a učenici s poteškoćama u učenju dobivaju istu priliku da razumiju sadržaj.

 

Uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost - Slika 5

Nastavni materijali za učenike s teškoćama u razvoju

Daniela Usmiani: Primjeri web alata i zadataka za učenje informatike s djecom s teškoćama

 

eTwinningova ambasadorica Daniela Usmiani pripremila nam je pregled materijala koje koristi u nastavi informatike za učenike pomoćnog zanimanja, pri čemu učenici rade s asistentima ili uz njezinu pomoć. „Materijali su primjereni za učenike u dobi od 8 godina i starije. Za izradu interaktivnih aktivnosti najčešće koristim aplikaciju Learning Apps, Quizizz, MS Formse, Kahoot. Ovo su primjeri različitih aktivnosti koje sam koristila sa svojim učenicima i mogu se implementirati u radu s djecom s teškoćama pri obradi bilo kojega gradiva, u okviru bilo kojeg predmeta. Prilikom kreiranja materijala važno je prilagoditi materijale svakom učeniku - veličinu i font slova, način pisma, količinu teksta, tipove zadataka“, naglašava Daniela Usmiani.

Projektni kompleti

Projektni kompet "Ja kao ti"

 

AUTORI: Ana Marketin-Sedlar, Daniela Usmiani

NASTAVNI PREDMETI: Može se implementirati u svim nastavnim predmetima i satovima razrednih odjela

DOB UČENIKA: 12-18

POVEZNICA ZA PREUZIMANJEProjektni komplet „Ja kao ti“