eTwinningovi ambasadori

eTwinningovi ambasadori - Slika 1

Ambasadori eTwinninga su odgojno-obrazovni radnici s dugogodišnjim iskustvom rada u sustavu odgoja i obrazovanja i provedbi aktivnosti eTwinning te učenici i studenti koji su tijekom odgojno-obrazovnog procesa aktivno koristili mogućnosti eTwinninga. Svojim djelovanjem pridonose povećanju kvalitete i broja projekata eTwinninga u Republici Hrvatskoj, povećanju broja korisnika platforme eTwinning te prepoznatljivosti eTwinninga u medijima i na društvenim mrežama. Ambasadori eTwinninga provode informativna i promotivna događanja te stručna usavršavanja postojećih i potencijalnih korisnika eTwinninga, u skladu s prioritetima eTwinninga za razdoblje 2022. – 2027. godine.

 

Zadaća je ambasadora eTwinninga pružati besplatnu podršku svim zainteresiranim korisnicima tako da ih ohrabruju, motiviraju i potiču da iskoriste svoje potencijale u okviru zajednice eTwinninga. Svoju dužnost eTwinning ambasadori obavljaju nepristrano i objektivno te je njihova podrška besplatna za potencijalne korisnike.  

 

U grupi eTwinning HR_ambasadori svim eTwinnerima su dostupne upute za korištenje digitalnih platformi, radni materijali te web alati koji se mogu koristiti u nastavi. Uz to, u grupi su dostupni projektni i videomaterijali kao dodatna podrška u odgojno-obrazovnom procesu u provođenju nastave na daljinu kao i kronologija događanja prilikom provođenja nastave na daljinu u Hrvatskoj od 16. ožujka 2020. godine.

 

Ambasadori eTwinninga u kategoriji ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova

eTwinningovi ambasadori - Slika 2 Marko Brajković

Ustanova: Osnovna škola Lovas

Predmet: ravnatelj osnovne škole, profesor hrvatskog jezika i književnosti

Područje interesa: Priprema i izrada IKT obrazovnih sadržaja, mikroučenje, e-Learning, razvoj digitalne zrelosti škola

Regija: Istočna (panonska) Hrvatska - Vukovarsko-srijemska županija, Osječko-baranjska županija, Brodsko-posavska županija

Kontakt: markobrajk@gmail.com

 

eTwinningovi ambasadori - Slika 3 Suzana Hitrec

Ustanova: Upravna škola Zagreb

Predmet: Ravnateljica (prethodno pedagoginja savjetnica)

Područje interesa: vođenje i rukovođenje uspješnom digitalnom školom, provedba projekata za povećanje kvalitete rada škole

Regija: Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija, Grad Zagreb

Kontakt: suzana.hitrec@gmail.com

 

eTwinningovi ambasadori - Slika 4 Tomislav Pavlović

Ustanova: OŠ Ludina, Velika Ludina

Predmet: Ravnatelj (prethodno nastavnik engleskog jezika)

Područje interesa: IKT u nastavi, projektna nastava, integracija eTwinninga u kurikulum ustanove

Regija: Grad Zagreb te Zagrebačka, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka i Međimurska županija

Kontakt: tompavlovic@gmail.com

 

eTwinningovi ambasadori - Slika 5 Lareta Žubrinić

Osnovna škola Vladimira Nazora, Nova Bukovica

Ambasadori eTwinninga u kategoriji odgojno-obrazovnih radnika: odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika

eTwinningovi ambasadori - Slika 6 Suzana Delić

Ustanova: Osnovna škola Horvati

Predmet: Razredna nastava

Područje interesa: Implementacija projekata i projektnih aktivnosti u nastavni proces, provedba eTwinning i Erasmus+ projekata 

Regija: Sjeverozapadna Hrvatska; Jadranska Hrvatska - Grad Zagreb; Istarska županija; Krapinsko-zagorska županija; Primorsko-goranska županija; Sisačko-moslavačka županija

Kontakt: suzana.deli@gmail.com

 

eTwinningovi ambasadori - Slika 7 Nataša Ljubić Klemše

Ustanova: I. osnovna škola Bjelovar

Predmet: Razredna nastava

Područje interesa: digitalni alati i IKT u nastavi, cjeloživotno učenje, obrazovanje odraslih, međunarodna suradnja, instrukcijski dizajn, projektna i istraživačka nastava

Regija: Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Koprivničko-križevačka županija

Kontakt: natasa.ljk@gmail.com

 

eTwinningovi ambasadori - Slika 8 Adrijana Leko

Ustanova: Osnovna škola Grigor Vitez

Predmet: Razredna nastava

Područje interesa: IKT u nastavi, izrada digitalnih sadržaja, e-učenje, online suradnja, integracija eTwinninga u školski kurikulum

Regija: Istočna (panonska) Hrvatska - Brodsko-posavska; Osječko-baranjska; Požeško-slavonska; Vukovarsko-srijemska; Virovitičko-podravska županija

Kontakt: adrijana.leko@skole.hr

 

eTwinningovi ambasadori - Slika 9 Ana Marketin-Sedlar

Ustanova: Strojarska i prometna škola Varaždin

Predmet: Strukovni predmeti

Područje interesa: projektna nastava, struka, različiti modeli nastave, uključivost, dijeljenje kvalitetnih primjera iz prakse, povezivanje eTwinningovih projekata s Erasmus+ projektima, suradnja eTwinniga sa zajednicom i drugim dionicima odgoja i obrazovanja

Regija: Grad Zagreb; Koprivničko-križevačka; Krapinsko-zagorska; Međimurska; Varaždinska; Zagrebačka županija

Kontakt: etwinning.ana@gmail.com

 

eTwinningovi ambasadori - Slika 10 Majda MIlevoj Klapčić

Ustanova: Srednja škola Mate Blažine

 

eTwinningovi ambasadori - Slika 11 Petar Nikolić

Ustanove: Gimnazija Metković, Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen, Srednja škola Metković

Predmet: Geografija i Engleski jezik

Područje interesa: Geografija, Engleski jezik, poučavanje o Europskoj uniji i aktivnom građanstvu, zelena i digitalna tranzicija

Regija: Jadranska Hrvatska - Dubrovačko-neretvanska; Splitsko-dalmatinska; Šibensko-kninska; Zadarska županija

Kontakt: petar.nikolic.1@gmail.com

 

eTwinningovi ambasadori - Slika 12 Julijana Novaković

Ustanova: III. gimnazija Split

Predmet: Matematika i informatika

Područje interesa: poduzetničko učenje i e-učenje te integracija eTwinninga, odnosno Erasmus+ projekata u kurikulum škole

Regija: Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija

Kontakt: julijana.novakovic@skole.hr

 

eTwinningovi ambasadori - Slika 13 Alen Ptičar

Ustanova: Dječji vrtić Petar Pan

Predmet: odgojitelj 

Područje interesa: IKT; socio-emocionalni razvoj

Regija: Grad Zagreb

Kontakt: pticar.alen@gmail.com

 

eTwinningovi ambasadori - Slika 14 Andreja Sedlar

Ustanova: Dječji vrtić Varaždin 

Predmet: Predškolski odgoj i obrazovanje

Područje interesa: Predškolski odgoj i obrazovanje

Regija: Sjeverozapadna Hrvatska - Grad Zagreb; Koprivničko-križevačka; Varaždinska; Zagrebačka; Međimurska županija

Kontakt: sedlar.andreja@gmail.com

 

eTwinningovi ambasadori - Slika 15 Anita Šimac

Ustanova: Osnovna škola Petra Preradovića

Predmet: Matematika

Područje interesa: STEM

Regija: Zadarska županija

Kontakt: anita.simac@skole.hr

 

eTwinningovi ambasadori - Slika 16 Daniela Usmiani

Ustanova: Srednja škola Bedekovčina

Predmet: Matematika i informatika

Područje interesa: VET, web alati, Erasmus+, projektna nastava 

Regija: Krapinsko-zagorska županija

Kontakt: daniela.usmiani@skole.hr