ETWINNING Naslovnica

Upute za registraciju na eTwinning

eTwinningove ambasadorice Ana Marketin-Sedlar i Daniela Usmiani pokrenule su ciklus webinara sa svrhom predstavljanja odgojno-obrazovnih ustanova i rada s učenicima koji imaju veće teškoće. 

slika poveznice na https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/erasmus/erasmus-odgoj-i-opce-obrazovanje/ slika poveznice na http://www.etwinning.net slika poveznice na http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm slika poveznice na https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/info-kutak/ampeu-newsletter/ slika poveznice na https://www.etwinning.hr/hr/sadrzaj/izjava-o-pristupacnosti/ slika poveznice na https://www.etwinning.hr/hr/sadrzaj/virtualni-projekti/publikacije/ slika poveznice na https://www.etwinning.hr/hr/sadrzaj/obrada-osobnih-podataka/