Migracija TwinSpacea na novu platformu

Ako želite da se vaš TwinSpace sa stare platforme migrira na Europsku platformu za školsko obrazovanje, morate ispuniti upitnik do 30. rujna 2023 godine.

 

Središnja služba poslala je svim primateljima eTwinning newslettera poruku koju prenosimo za eTwinnere u Hrvatskoj kojima je možda promakla navedena e-pošta, a željeli bi prenijeti svoje stare TwinSpaceove na novu platformu.

 

Ako je vaš eTwinning projekt kreiran nakon 1. srpnja 2018. godine, možete zatražiti migraciju povezanih sadržaja TwinSpacea ispunjavanjem ovog upitnika. Potrebno je unijeti sljedeće podatke:

  1. Naziv projekta
  2. URL adresu TwinSpacea
  3. Razlog migracije

 

Potreban je samo jedan zahtjev po TwinSpaceu. Važno je napomenuti da će se samo projekti s migriranim TwinSpaceom imati pravo prijaviti za eTwinning nagrade 2024.

 

Ako Središnja služba za potporu eTwinningu ne zaprimi zahtjev za migraciju do 30. rujna 2023. godine, vaš stari TwinSpace neće biti migriran. Pristup svim TwinSpaceovima na staroj eTwinning platformi (https://twinspace.etwinning.net) ostat će otvoren još nekoliko mjeseci, što će omogućiti eTwinnerima da i dalje pregledavaju i preuzimaju svoje materijale.

 

Sljedeći koraci

Između listopada i studenoga zatraženi TwinSpaceovi bit će migrirani.

Nakon migracije obrazac za prijavu za eTwinning nagrade 2024. bit će dostupan u drugoj polovici studenoga, osiguravajući nesmetan prijelaz za eTwinnere koji se žele prijaviti.

 

Zašto se ne migriraju svi TwinSpaceovi

Migracija svih TwinSpaceova povezanih s projektima stvorenim nakon 1. srpnja 2018. bila je dio plana prelaska sa stare platforme eTwinninga na Platformu za europsko školsko obrazovanje, a riječ je o ukupno 65 500 TwinSpacesova.

Međutim, mnogi od tih TwinSpaceova sadrže zastarjele informacije koje više ne bi imale nikakvu svrhu na novoj platformi i to bi nepotrebno zakompliciralo proces migracije podataka koji se pokazao prilično izazovnim.

Stoga je Središnja služba za potporu eTwinningu, kako bi optimizirala proces migracije i smanjila mogući utjecaj na aktivne projekte, odlučila ograničiti migraciju TwinSpaceova samo na one potrebne za aktivnosti koje su trenutačno u tijeku i povezane su s izvještavanjem, promocijom i diseminacijom aktivnosti ili sudjelovanjem u eTwinning nagradama 2024.

 

Dakle, želite li migrirati sadržaje svojih TwinSpaceova, popunite ovaj upitnik do 30. rujna 2023. godine!

 

Izvor: https://school-education.ec.europa.eu/en/insights/news/etwinning-twinspaces-migration-time-act-now 

 

Migracija TwinSpacea na novu platformu - Slika 1

datum objave: 14.09.2023.