Značenje Erasmus+ akreditacije za eTwinning

Što je Erasmus+ akreditacija?

 

Erasmus akreditacija organizacijama pruža mogućnosti za mobilnost u svrhu učenja u okviru ključne aktivnosti 1. Ta je ključna aktivnost zamišljena kao potpora organizacijama koje učenicima, učiteljima i nastavnicima, voditeljima osposobljavanja i drugom obrazovnom osoblju nude mogućnosti za profesionalni i osobni razvoj. Kako možemo iskoristiti Erasmus+ akreditaciju za provođenje eTwinning projekata i koje su njene prednosti?

 

Prednosti Erasmus+ akreditacije – širenje rezultata većem broju korisnika

Kako bi dobile akreditaciju, organizacije moraju izraditi plan za provedbu visokokvalitetnih mobilnosti te ih uvrstiti u svoju ponudu obrazovanja i osposobljavanja. Prilikom planiranja praćenja nastave ili aktivnosti poučavanja može se otvoriti eTwinning projekt s partnerskom ustanovom u kojem će se bilježiti aktivnosti i rezultati koje mogu koristiti i ostali projektni partneri u eTwinning projektu, koji nisu korisnici Erasmus+ akreditacije. Time se povećava broj neposrednih korisnika i multiplicira značaj i rezultate korištenja Erasmus+ akreditacije.

 

Akreditirane organizacije imaju sljedeće pogodnosti:

STABILNI IZVOR FINANCIRANJA – višegodišnja suradnja u eTwinning projektima

Organizacija se može pouzdati da će svake godine iz Programa dobivati financijska sredstva za nove aktivnosti mobilnosti. Prilikom izrade Europskog razvojnog plana, ustanove detektiraju pojedine teme i područja koja su im važna za razvoj ustanove i usavršavanja djelatnika. Planiranjem eTwinning projekata iz godine u godinu, moguće je uključiti učenike i pratiti njihov napredak te usporediti rezultate rada u nekoliko godina. eTwinningovi projekti ovdje pogodni su za ostvarivanje višegodišnje suradnje u osjetljivim skupinama, kao što su učenici s poteškoćama, kojima je postojanje homogene skupine učenika za europsku suradnju na duži period izrazito bitna.

 

PRILIKE ZA RAST I ISTRAŽIVANJE – kraći eTwinningovi projekti – isprobavanje ideja

Možete isprobati nove vrste aktivnosti ili suradnju s novim partnerima bez podnošenja novog zahtjeva. Odaberite projektne partnere i provedite eTwinning projekt u kraćem trajanju, od na primjer tri mjeseca. Unutar projekta možete isprobati određene vrste aktivnosti koje biste planirali u Erasmus+ projektu, a koje imate prilike isprobati prije planiranih financiranih aktivnosti. Suradnja s ostalim akreditiranim ustanovama unutar eTwinningovog projekta olakšava ostvarivanje rezultata, kao i utvrđivanje najboljeg modela rada ukoliko se radi o hibridnim mobilnostima. Time se ubrzava  i pojednostavljuje planiranje aktivnosti unutar Erasmus+ projekta i modificiraju planirani ishodi.

 

OSMIŠLJAVANJE VLASTITE STRATEGIJE

Uz Erasmus akreditaciju možete definirati vlastite ciljeve i odabrati kojom brzinom želite napredovati. Kako budete napredovali, svoj plan možete s vremena na vrijeme ažurirati da bi odgovarao vašim ciljevima. eTwinningovi projekti omogućavaju i prilagođavanje projektnih aktivnosti tijekom samog provođenja, ali i nakon njihova završetka. Tijekom razdoblja korištenja sredstava iz Erasmus+ akreditacije, eTwinningove grupe dobra su mjesta za pohranu materijala prikupljenih na mobilnostima, ali i alternativa ukoliko ne želite provoditi eTwinningov projekt s drugom partnerskom ustanovom, već jednostavno želite mjesto gdje ćete podijeliti materijale i razmišljanja na određenu temu.

 

ULAGANJE U BUDUĆNOST

Stalni pristup financiranju znači da ćete se moći usredotočiti na dugoročne ciljeve. Aktivnosti mobilnosti mogu se koristiti za postupno poboljšanje kvalitete poučavanja i učenja u vašoj organizaciji. Osim činjenice da se eTwinning projekt može koristiti kao izvrsno mjesto za pohranu svih provedenih aktivnosti i repozitorij ideja, dobro ih je iskoristiti i za održivost rezultata Erasmus+ projekata. Pridruživanjem korisnika s ulogom posjetitelja moguće je u isto vrijeme diseminirati projektne rezultate, ali i omogućiti svima koji to žele korištenje rezultata kao izvor u planiranju redovite nastave.

 

ERASMUS AKREDITACIJA ZA POJEDINAČNE ORGANIZACIJE

To je standardna mogućnost – Vaša organizacija podnosi zahtjev za financijska sredstva za svoje osoblje ili učenike. Pojedinačnu akreditaciju je moguće unaprijediti u akreditaciju za koordinatore konzorcija za mobilnost nakon što steknete određeno iskustvo. Ovdje ponovno može doći do izražaja iskustvo u provođenju eTwinning projekata. Nakon provođenja cijelog ciklusa eTwinning projekta od samog planiranja do završetka diseminacije, pouzdanost projektnih partnera dolazi do izražaja. Partneri koji redovito i na vrijeme izvršavaju svoje obveze dobri su potencijalni partneri i u akreditacijskim projektima. S druge strane, iskustvo koje steknu članovi eTwinningovog tima unutar vaše ustanove lako se pretače u vođenje pojedinačnih aspekata (organizacijskog, financijskog i slično) Erasmus+ akreditacijskog projekta.