Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima, rok: 9. ožujka 2020.

Ukoliko ste registrirani korisnik portala eTwinning i djelatnik ste odgojno-obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj, prijavite se za sudjelovanje na međunarodnim obrazovnim događanjima prilagođenim različitim stručnim profilima i interesima sudionika. Na seminarima i konferencijama imate mogućnost uspostaviti suradnju s europskim kolegama i pokrenuti međunarodne projekte koristeći portal eTwinning. Na radionicama profesionalnog usavršavanja razvit ćete svoje vještine korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi i provedbi projekta. 

 

Pozivamo vas da se prijavite za jedno od sljedećih događanja:

 

Kontaktni seminar u Albaniji

 

 • Datum: 2. – 3. travnja 2020.
 • Lokacija: Albanija (točna lokacija bit će naknadno potvrđena)
 • Tema: klimatske promjene
 • Ciljana skupina: odgojno-obrazovni djelatnici osnovnih i srednjih škola koje imaju status EKO škole (početnici u eTwinningu)
 • Jezik: engleski
 • Kvota: 5 sudionika
 • Okvirni program rada
 • Rok prijave: 9. ožujka 2020.

 

 

 

Kontaktni seminar u Turskoj

 

 • Datum: 16. – 18. travnja 2020.
 • Lokacija: Antalya, Turska
 • Tema: digitalno obrazovanje
 • Ciljana skupina: odgojno-obrazovni djelatnici predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova (početnici i srednje iskusni korisnici eTwinninga)
 • Jezik: engleski jezik
 • Kvota: 4 sudionika
 • Okvirni program rada
 • Rok prijave: 9. ožujka 2020.

 

 

Multilateralni seminar u Jordanu

 

 • Datum: 21. - 23. travnja 2020.
 • Lokacija: Amman, Jordan
 • Tema: digitalne vještine za učionicu 21. stoljeća
 • Ciljana skupina: nastavnici viših razreda osnovnih škola i nastavnici nižih razreda srednjih škola
 • Jezik: engleski jezik
 • Kvota: 8 sudionika
 • Okvirni program rada
 • Rok prijave: 9. ožujka 2020.

 

 

Kontaktni seminar na Malti

 

 • Datum: 23. – 25. travnja 2020.
 • Lokacija: Cirkewwa, Malta
 • Tema: suradnja mediteranskih zemalja
 • Ciljana skupina: odgojno-obrazovni djelatnici osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova (početnici u eTwinningu)
 • Jezik: engleski jezik
 • Kvota: 5 sudionika
 • Okvirni program rada
 • Rok prijave: 9. ožujka 2020.

 

 

Način prijave

 

Svi prijavitelji moraju biti članovi portala eTwinning.

 

Prijava se sastoji od ispunjenog prijavnog obrasca. U prijavnom obrascu prijavitelj iskazuje osobnu i profesionalnu motivaciju za sudjelovanjem u aktivnosti, a potrebno ju je povezati s odabranom temom usavršavanja. Prijavu nije potrebno slati poštom u papirnatome obliku, već se podnosi isključivo elektronički (odabirom opcije Submit u prijavnome obrascu, nakon što je u cijelosti ispunjena).

 

Postupak odabira sudionika i financiranja aktivnosti.

 

Kako bi Vaša prijava bila što kvalitetnija, molimo obratite pažnju na evaluacijski obrazac koji će se koristiti za ocjenjivanje prijava.

 

 

Napomena

 

Za sve aktivnosti isključivo su  prihvatljivi prijavitelji koji nikada nisu sudjelovali u eTwinning mobilnostima u inozemstvu. Prijavitelji koji su sudjelovali u eTwinning mobilnosti u inozemstvu neće biti razmatrani za sudjelovanje. Iznimno, za pojedinu eTwinning mobilnost Agencija može uputiti izravan poziv odgojno-obrazovnim djelatnicima s iskustvom u eTwinning mobilnostima ili drugim odgojno-obrazovnim stručnjacima. Ove se iznimne situacije ponajprije odnose na aktivnosti namijenjene vrlo specifičnim ciljanim skupinama, nagradna usavršavanja za dobitnike COMET nagrada  ili na slučajeve nedovoljnog broja prijavitelja. Prijavitelji koji su već sudjelovali na eTwinning mobilnostima te nisu formalno prihvatljivi, a podnose prijavu za pojedinu mobilnost, neće biti razmatrani za izravni poziv.

 

Na pojedinu mobilnost, uz suglasnost ravnatelja koja se zahtijeva u prijavnome obrascu, moguća je prijava samo jedne osobe po ustanovi.

U sklopu jednog natječajnog roka moguća je prijava sudjelovanja isključivo na jednu od ponuđenih mobilnosti.

Prijavitelji odnosno ustanove koje ne uvaže ova dva pravila neće biti razmatrani za sudjelovanje.

 

 

 

Važno: Na sva usavršavanja obvezno je ponijeti vlastiti laptop, netbook, tablet ili drugi uređaj s kojim sudionik može pristupiti svom eTwinning profilu.

 

Dužnost je svih sudionika po povratku ispuniti i poslati izvješće o provedenoj aktivnosti te diseminirati stečena znanja.

 

Na sljedećoj poveznici možete pronaći poziv.

datum otvaranja: 25.02.2020.
datum zatvaranja: 09.03.2020.
otvoren: Ne
datum objave: 25.02.2020.