eTwinning mobilnosti

Što su to eTwinning mobilnosti?

Registriranim korisnicima eTwinninga na raspolaganju su kratkoročni oblici usavršavanja koje još nazivamo eTwinning mobilnosti i traju do tri dana.

 

Oblici eTwinning mobilnosti

 • Kontaktni seminari - cilj je upoznati europske kolege, uspostaviti suradnju i utemeljiti nove eTwinning projekte.
 • Konferencije - sudionici raspravljaju o učinku i značaju eTwinninga u školama. Na godišnjoj konferenciji održava se i dodjela nagrada za najbolje europske projekte.
 • Radionice profesionalnog usavršavanja (PDW) - sudionici usavršavaju svoje vještine korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi i provođenju projekata.

 

Otvoreni natječaji za eTwinning mobilnosti.

 

Okvirni kalendar eTwinning mobilnosti za 2020. godinu.

 

Organizator godišnje eTwinning konferencije je Središnja služba za podršku eTwinningu (Central Support Service - CSS), dok radionice i seminare organiziraju Nacionalne službe za podršku (National Support Service - NSS).

 

eTwinning mobilnosti - Slika 1

 

Sudjelovanje na ovakvim događanjima moguće je jedino na poziv NSS-a, koji ujedno i sufinancira troškove sudjelovanja. Troškove kotizacije, koja uključuje smještaj i obroke, NSS izravno uplaćuje organizatoru događanja. Korisnik samostalno organizira svoje putovanje, za što od NSS-a putem ugovora o sufinanciranju eTwinning mobilnosti dobiva financijsku potporu od maksimalno 500 EUR. Za mobilnosti u Bosni i Hercegovini dodjeljuje se maksimalan iznos od 250 EUR, za mobilnosti u Austriji dodjeljuje se maksimalni iznos od 300 EUR za putne troškove, a za mobilnosti u Jordanu najviši iznos od 800 EUR.

 

Ugovor o sufinanciranju mobilnosti Agencija za mobilnost i programe EU sklapa s matičnom ustanovom sudionika.

 

Provjerite odluku o iznosima financijske potpore u okviru Poziva za dostavu prijava za eTwinning mobilnosti za aktivnost eTwinning u okviru programa Erasmus+ za 2020. godinu.

 

U slučaju prestanka zaposlenja korisnika mobilnosti u ustanovi čija je prijava odobrena za dodjelu financijske potpore do datuma polaska na mobilnost, korisnik neće moći sudjelovati u mobilnosti. U tom slučaju, obvezan je čim prije obavijestiti Agenciju službenim dopisom s pečatom i potpisom zakonskog predstavnika odabrane ustanove.

 

Način prijave

Svi prijavitelji moraju biti članovi portala www.etwinning.net. 

  

Nakon objave Poziva za dostavu prijava za eTwinning mobilnosti, prijava se sastoji od ispunjenog prijavnog obrasca. U prijavnom obrascu prijavitelj iskazuje osobnu motivaciju za sudjelovanjem u aktivnosti i pritom motivaciju povezuje s temom usavršavanja.

 

Prijavu nije potrebno slati poštom u papirnatom obliku, već se podnosi klikom na gumb Submit nakon što je u cijelosti ispunjena.

 

Napomena: Za sve aktivnosti isključivo su  prihvatljivi prijavitelji koji nikada nisu sudjelovali u eTwinning mobilnostima u inozemstvu.

 

Važno: Na sva usavršavanja obvezno je ponijeti vlastiti laptop, netbook, tablet ili drugi uređaj s kojim sudionik može pristupiti svom eTwinning profilu.

 

Postupak odabira sudionika

Ukoliko ste registrirani korisnik portala eTwinning i djelatnik ste odgojno-obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj, prijavite se za sudjelovanje na međunarodnim obrazovnim događanjima prilagođenim različitim stručnim profilima i interesima sudionika. 

Na seminarima i konferencijama imate mogućnost uspostaviti suradnju s europskim kolegama i pokrenuti međunarodne projekte koristeći portal eTwinning. Na radionicama profesionalnog usavršavanja razvit ćete svoje vještine korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi i provedbi projekta. 

 

Pozivamo vas da se prijavite za jedno od sljedećih događanja putem prijavnice.

 

1. Za sve aktivnosti isključivo su  prihvatljivi prijavitelji koji nikada nisu sudjelovali u eTwinning mobilnostima u inozemstvu.

2. Na pojedinu mobilnost, uz suglasnost ravnatelja koja se zahtjeva u prijavnom obrascu, moguća je prijava samo jedne osobe po ustanovi.

3. U sklopu jednog natječajnog roka moguća je prijava sudjelovanja isključivo na jednu od ponuđenih mobilnosti.

 

Iznimno, za pojedinu eTwinning mobilnost Agencija može uputiti izravan poziv odgojno-obrazovnim djelatnicima s iskustvom u eTwinning mobilnostima ili drugim odgojno-obrazovnim stručnjacima. Ove se iznimne situacije ponajprije odnose na aktivnosti namijenjene vrlo specifičnim ciljanim skupinama, nagradna usavršavanja za dobitnike COMET nagrada ili na slučajeve nedovoljnog broja prijavitelja. Prijavitelji koji su već sudjelovali na eTwinning mobilnostima te nisu formalno prihvatljivi, a podnose prijavu za pojedinu mobilnost, neće biti razmatrani za izravni poziv.

  

Kvaliteta prijave - Što se ocjenjuje?

 • Motivacija prijavitelja
 • Projektna ideja
 • Plan diseminacije

 

Elementi ocjenjivanja mogu se razlikovati ovisno o kriterijima sudjelovanja na specifičnoj eTwinning mobilnosti. Kako bi Vaša prijava bila što kvalitetnija, molimo obratite pažnju na evaluacijski obrazac koji će se koristiti za ocjenjivanje prijava.

 

Preporuča se prijavni obrazac ispuniti detaljnim, jasnim i konkretnim odgovorima. Za financiranje se odabiru prijave s najvećim brojem bodova do granice raspoloživih financijskih sredstava ili do popunjavanja raspoloživih mjesta. Ostale prijave se odbijaju ili stavljaju na rezervnu listu.

Obveze odabranih sudionika:

Aktivno sudjelovati u aktivnostima seminara/radionice i, u suradnji s ostalim sudionicima, razraditi projektnu ideju koju će provesti na portalu eTwinning.

 

U roku od 30 dana nakon završetka aktivnosti Agenciji podnijeti završno izvješće u kojem će prikazati troškove puta u stvarnome iznosu uz predočenje računa, kao i svoje sudjelovanje na aktivnosti za koju je primio potporu. Upute za izradu završnog izvješća pogledajte na dnu ove stranice.

 

Diseminirati stečena znanja i informacije putem novinskih članaka, objava u relevantnim digitalnim časopisima, besplatnih radionica, webinara ili prezentacija.

Financiranje

Provodi se po načelu sufinanciranja, što znači da Agencija ne mora nužno pokriti cjelokupan trošak sudjelovanja na seminarima i radionicama.

 

Financiranje eTwinning mobilnosti se značajno razlikuje od financiranja aktivnosti programa Erasmus+.

 

Kotizacija uključuje smještaj, obroke, radne materijale, a ponekad i transfere. Agencija kotizaciju izravno uplaćuje organizatoru događanja.

 

Za putne troškove Agencija isplaćuje financijsku potporu matičnoj ustanovi sudionika po principu refundacije troškova, tj. nakon završetka aktivnosti. Uplata se vrši u roku od 60 dana nakon odobravanja završnog izvješća na temelju analize iskazanih troškova. Maksimalno se može dodijeliti 500 EUR. Putovanje se opravdava računima.

 

Putni troškovi definiraju se kao troškovi putovanja iz mjesta boravka ili prebivališta do odredišta u inozemstvu i natrag uključujući i moguće troškove izdavanja vize.

 

Za putovanje je moguće koristiti javni prijevoz (npr. autobus, vlak, avion, brodski prijevoz, 2. razred odnosno ekonomsku klasu) te iznimno osobni automobil uz izjavu zakonskog predstavnika ustanove o opravdanosti korištenja osobnog automobila ukoliko predstavlja uštedu vremena ili novčanih sredstava.

 

Korištenje taksi prijevoza je prihvatljivo samo u iznimnim slučajevima. Prihvatljivost tog troška obvezno unaprijed provjeriti s djelatnicima Agencije.

 

Kod korištenja osobnog automobila refundiraju se putni troškovi u iznosu od 0,25 EUR po kilometru, te troškovi cestarine ili tunelarine.

 

Troškovi koji nisu izravno povezani s putovanjem, npr. naknade za parkiranje, čuvanje prtljage i sl. nisu prihvatljivi.

 

Dnevnice se u pravilu ne isplaćuju. Iznimno je moguće odobriti jednu dnevnicu kada je sudioniku potreban jedan dodatan dan za putovanje. O odobrenju dodatnog dana i pripadajuće dnevnice odlučuje Agencija. Dodatan dan je opravdan samo ako se aktivnost odvija na udaljenim i teško dostupnim lokacijama.

 

Agencija ne snosi troškove zamjene u matičnoj ustanovi sudionika.

Upute za izradu završnog izvješća

Nakon povratka s eTwinning mobilnosti, Vaša je obveza ispuniti i poslati završno izvješće Agenciji u roku 30 dana od završetka mobilnosti. 

 

U nastavku slijede upute za izradu završnog izvješća:

 

 • Potrebno je sačuvati sve račune za putovanje jer oni služe kao dokaz troškova i dokaz da je aktivnost izvršena. S obzirom na to da kotizaciju i životne troškove Agencija uplaćuje izravno organizatoru, to se naročito odnosi na račune za karte, avionske karte, karte za autobus i vlak, te ukrcajne propusnice (boarding passes). Račune prilažete u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 • Zatražite potvrdu o sudjelovanju na stručnom usavršavanju od organizatora i priložite je uz svoje završno izvješće jer ona služi kao dokaz da ste izvršili aktivnost.
 • Svi iznosi u završnom izvješću iskazuju se valutama u kojima je pojedini trošak nastao, bez preračunavanja u Eure. Djelatnici Agencije će prilikom analize završnog izvješća preračunati iskazane troškove u kune koristeći dnevni tečaj Europske središnje banke na datum potpisa ravnatelja AMPEU u Ugovoru o sufinanciranju eTwinning mobilnosti.
 • Završno izvješće sastoji se od narativnog i financijskog dijela (zahtjev za refundaciju troškova). Završno izvješće podnosi se na zadanom obrascu Agencije.
 • Ispisani primjerak završnog izvješća trebaju potpisati i datirati sudionik, te pravni predstavnik Korisnika (ustanove). Završno izvješće se popunjava na računalu i šalje se elektroničkom poštom na maja.tivanovac@mobilnost.hr. Slanje zemaljskom poštom nije potrebno.

 

Agencija će u roku od 60 kalendarskih dana od primitka izvješća odobriti ili odbiti završno izvješće uključujući prateću dokumentaciju, Korisnika pisano izvijestiti o utvrđenom iznosu potpore, te je isplatiti na račun matične ustanove. To se razdoblje može produžiti, u slučaju da Agencija od Korisnika zatraži dodatnu prateću dokumentaciju ili informacije, za vrijeme koje je potrebno za dostavu i analizu istog. Slanje potpuno novog izvješća neće biti priznato od strane Agencije. U slučaju da je korisnik u nadopuni završnog izvješća iskazao veći iznos troškova od onog u prvotnom izvješću, Agencija može priznati samo prvotni iskazani iznos uz uvjet da je dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

Prilikom diseminacije rezultata sa eTwinning mobilnosti, potrebno je jasno naglasiti da su aktivnosti bile financirane u okviru programa Erasmus+, eTwinning od strane Europske unije preko Agencije za mobilnost i programe EU Također je potrebno koristiti logotipove prilikom prezentacija.