eTwinningova istaknuta grupa za odgojno-obrazovne djelatnike iz predškolskih ustanova

Stav je Europske Komisije da kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje podržava rast, učenje i napredak male djece te je posebno važan za djecu iz društveno neprivilegiranih sredina. U tom su kontekstu odgojno-obrazovni djelatnici predškolskih ustanova prepoznati kao najznačajniji čimbenici za dobrobit djece, njihovo učenje i razvojna postignuća.

 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje jedan je od glavnih eTwinningovih prioriteta. Odgojiteljima se unutar eTwinningove zajednice pruža podrška u obliku radionica profesionalnog razvoja i projektnih paketa. Od 2018. godine odgojitelji i njihovi projekti prepoznati su i u okviru eTwinningovih europskih nagrada. U rujnu 2021. godine održana je mrežna radionica profesionalnog razvoja za odgojno-obrazovne djelatnike iz predškolskih ustanova koji su bili aktivni u eTwinningu. Glavni je cilj bio osvrnuti se na izazove te praktične pristupe, resurse i tehnike koje bi  odgojno-obrazovni djelatnici u predškolskim ustanovama mogli upotrijebiti u svom radu, uz podučavanje medijske pismenosti.

 

Zbog važnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te povećane potrebe za prostorom za razmjenu, u prosincu 2021. godine pokrenuta je istaknuta grupa Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (ECEC - Early Childhood Education and Care) za odgojno-obrazovne djelatnike iz predškolskih ustanova aktivne u eTwinningu radi razmjene ideja, osnaživanja kompetencija te proučavanja glavnih obilježja visokokvalitetnoga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Članovi grupe potiču se na razmjenu iskustava, izazova, prilika, strategija, materijala, aktivnosti, profesionalnog razvoja i drugog. Njezinim su članovima dostupne informacije, konferencije, događaji, radionice, seminari, mrežni seminari i ostale mrežne aktivnosti u vezi s ranim i predškolskim odgojem i obrazovanjem.

 

eTwinningova istaknuta grupa za odgojno-obrazovne djelatnike iz predškolskih ustanova - Slika 1

datum objave: 22.02.2022.