Sinergija Erasmus+ i eTwinningovih projekata

Autori: Nataša Ljubić Klemše, dipl. učiteljica, savjetnica, i Tomislav Pavlović, mag. prim. educ., učitelj savjetnik 

 

 

U nekim ustanovama eTwinningovi i Erasmus+ projekti odvijaju se odvojeno, bez dodirnih točaka. S druge strane, postoje primjeri ustanova u kojima se aktivnosti eTwinningovih i Erasmus+ projekata odvijaju uz visoku razinu integriranosti i oslanjanja na alate eTwinninga koji itekako mogu biti od koristi Erasmus+ projektima.

 

eTwinningovi projekti – početna ideja

 

Rađanje projektne ideje za eTwinningov projekt vrlo je različito iskustvo za odgojitelje, učitelje, stručne suradnike i ravnatelje. Promišljanje o pojedinim kurikularnim aktivnostima unutar predmetnog kurikula, ili jednostavno prepoznavanje nekih aktivnosti u projektnim eTwinningovim kompletima može biti ono što će nekoga navesti na otvaranje novog projekta i osmišljavanje aktivnosti kojima će realizirati ishode učenja unutar svojeg predmeta. No, što ukoliko se ne radi o ishodima učenja unutar jednog predmeta, već je projekt usmjeren na realizaciju više zadanih ciljeva, koji zajedno pridonose razvoju neke veće ideje, zajedničkog cilja unutar višegodišnjeg Erasmus+ projekta? Kako iskoristiti najbolje iz oba svijeta?

 

Što je prvo – kokoš ili jaje?

 

Česta su pitanja eTwinnera upravo treba li prvo započeti eTwinningov projekt i na njemu graditi budući Erasmus+ projekt ili je li ispravnije krenuti s Erasmus+ projektom i koristiti eTwinning kao platformu za diseminaciju projektnih rezultata.  Da bismo odgovorili na pitanja trebamo krenuti na sam početak projektnog planiranja. Odgovor, barem djelomično, leži upravo u pitanju što želimo napraviti projektom i koja mu je svrha. U nastavku ćemo ponuditi nekoliko primjera sinergije eTwinningovih i Erasmus+ projekata.

 

Diseminacija i repozitorij projektnih rezultata

 

Najčešći način sinergije eTwinninga i Erasmus+ projekata, upravo je otvaranje eTwinningovog projekta koji nosi ime započetog Erasmus+ projekta. U takav eTwinningov projekt uključuju se svi projektni partneri. Izrađene mape u Twinspaceu koriste se za postavljanje materijala vezanih uz praćenje i provođenje projektnih aktivnosti. Fotografije i videozapisi dijele se među partnerskim organizacijama. Planirane aktivnosti opisuju se na izrađenim projektnim stranicama, koje služe i kao vremenik projektnih aktivnosti. Prednosti su svakako preglednost projektnih aktivnosti, distribucija materijala, kao i mogućnosti praćenja realizacije pojedinih dijelova, bez potrebe otvaranja zasebne projektne web stranice.

 

Suradnja među projektnim partnerima

 

Forum i chat samog Twinspacea dobro su mjesto za dogovore i rasprave o pojedinim projektnim aktivnostima. Postavljanje upitnika, dijeljenje rezultata, rasprave u otvorenim objavama unutar foruma služe za provođenje dijela projektnih aktivnosti. Provoditelji projekata profitirali su provodeći hibridne i virtualne aktivnosti u protekle dvije godine, jer su upravo eTwinningovi projekti bili mjesto na kojem se provodila većina planiranih projektnih aktivnosti koje se zbog epidemije nisu mogle provoditi uživo.

 

eTwinningove grupe

 

Kada govorimo o pojedinačnim mobilnostima učitelja u okviru osposobljavanja osoblja, eTwinning može pomoći svojim grupama. Grupe nemaju za cilj pokretanje projekta, već su bilježenje aktivnosti i dijeljenje primjera dobre prakse načini na koji se postiže sinergija. Unutar grupa, kojima je nerijetko zajednička upravo tema, djelatnici različitih ustanova dijele svoja iskustva s mobilnosti i primjere dobre prakse te na taj način postaju vrijedan repozitorij digitalnih alata, prokušanih metoda i projektnih ideja.

 

Pronalaženje projektnih partnera za Erasmus+ projekte

 

Prvi korak svakog eTwinningovog projekta je iskazivanje interesa za suradnjom u projektu. Nakon označavanja dostupnosti na osobnom eTwinningovom profilu, sljedeći korak je upravo pretraživanje dostupnih projektnih partnera. Za potrebe pronalaska prikladne ustanove koja će primiti djelatnike na praćenje nastave (job-shadowing) ili uključivanje u izvođenje nastave (teaching assignment) dobro je koristiti alat za pretraživanje unutar Partnerskih foruma eTwinning portala. Upravo su Erasmus+ partnerstva podijeljena u tri dobne kategorije pretraživanja mjesto na kojemu se pronalazi potrebne ustanove.

 

Sinergija eTwinningovih i Erasmus+ projekata ograničena je isključivo idejama provoditelja projektnih aktivnosti. Prednosti integracije eTwinningovih projekata u provođenje Erasmus+ projekata vidljive su već od pronalaženja projektnih partnera, preko suradnje u planiranju i provođenju projektnih aktivnosti, bilježenja različitih aktivnosti i stvaranja repozitorija projektnih rezultata pri kraju projekata, pa sve do diseminacije projektnih rezultata i njegove održivosti.