Vodič za digitalne obrazovne influencere – učitelje nomade

Nataša Ljubić Klemše, dipl. učiteljica, savjetnica, i Tomislav Pavlović, mag. prim. educ., učitelj savjetnik, pripremili su seriju tekstova o digitalnim obrazovnim influencerima i eTwinningu. Ova društvena zajednica svojim se osobnostima i osobitostima ističe među svim društvenim mrežama jer je obrazovna, uključiva, zajednička, dostupna svim odgojno-obrazovnim radnicima, održiva, moćna, sadržajna i drukčija, a također ima svoja pravila u influencerskom svijetu.

 

Tko su influenceri

Influencer (hrvatski: utjecajnik ili utjecatelj) je osoba koja utječe na promjenu ponašanja drugih ljudi, osoba koja ima moć na utjecaj odlučivanja drugih zbog svojeg autoriteta, znanja, položaja ili odnosa. U svijetu društvenih medija digitalnog svijeta pojam označava utjecajnu osobu koja je sposobna utjecati na odluke brojnih ljudi koji ih prate na društvenim mrežama. To je osoba koja ima utjecaj na druge ljude i na taj način može djelovati na njihova razmišljanja, shvaćanja, zaključivanja i odlučivanja.

 

U području rada influencer je osoba koja je stručnjak te osoba koja inspirira druge stvarajući zajedničke interese. Digitalni obrazovni influencer je stručnjak u odgojno-obrazovnom području prepoznat po svojim postignućima i inovacijama te je uzor drugim odgojno-obrazovnim radnicima.

 

Vodič za digitalne obrazovne influencere – učitelje nomade - Slika 1

 Na ilustraciji: Mišljenja polaznika radionice na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji CUC 2021

 

Influenceri se profiliraju u brojnim područjima. Njihova je podjela najčešće prema broju pratitelja, prema vrsti sadržaja i prema razini utjecaja.

 

Prema broju pratitelja postoje megainfluenceri, makroinfluenceri, mikroinfluenceri i nanoinfluenceri. Megainfluenceri su osobe s velikim brojem pratitelja na svojim društvenim mrežama. Iako ne postoje pravila o granicama između različitih tipova pratitelja, uobičajeno je mišljenje da megainfluenceri imaju više od milijun pratitelja na barem jednoj društvenoj platformi. Makroinfluenceri su korak niže od megainfluencera, ali i pristupačniji kao influenceri marketinga. To su osobe s pratiteljima u rasponu od 40 000 do milijun pratitelja na društvenoj mreži. Iznimno su istaknuti i mogu biti uspješni u podizanju svijesti. Mikroinfluenceri su obični ljudi koji su postali poznati po svom znanju u nekom specijalističkom području. Kao takvi, stekli su velik broj pratitelja na društvenim mrežama, između 1 000 i 40 000. No, nije samo broj pratitelja pokazatelj koji ukazuje na razinu utjecaja, to je i odnos i interakcija koju mikroinfluencer ima sa svojim pratiteljima. Činjenica je kako se priroda utjecaja mijenja i stoga su mikroinfluenceri sve češći i poznatiji. To se posebno odnosi na generaciju Z, koja više vremena provodi na internetu nego gledajući televiziju ili odlazeći na sport ili u kino. Drugim riječima mikroinfluenceri su utjecajni ljudi budućnosti. Najnoviji tip influencera koji stekne priznanje je nanoinfluencer. To su osobe koje nemaju puno pratitelja, ali su stručnjaci u novom ili specijaliziranom području. Najčešće imaju manje od 1 000 pratitelja, no njihovi pratitelji su vrlo zainteresirani i oduševljeni osobom i njezinim objavama te su spremni surađivati. Iznimno su važni u posebno specijaliziranim područjima. 

 

Vrsta sadržaja danas je jedna od najvažnijih identifikacija influencera. Blog, video, podcast, objava na društvenim mrežama… samo su neki od sadržaja na kojima se identificiraju influenceri. Influenceri na društvenim medijima su osobe koje su izgradile reputaciju svojim znanjem i stručnošću o određenoj temi. Redovito objavljuju objave/postove o toj temi i na svojim omiljenim kanalima društvenih medija postižu veliki broj pratitelja. Njihovi su pratitelji entuzijastični ljudi koji veliku pozornost posvećuju njihovim stavovima. „Brendovi“ vole influencere na društvenim mrežama jer mogu kreirati trendove i potaknuti svoje pratitelje na kupovinu proizvoda koje promoviraju. Influenceri društvenih medija i mreža imaju najautentičnije i najaktivnije odnose sa svojim pratiteljima, pri čemu imaju mogućnost utjecaja na njihove stavove i odluke. Brendovi to prepoznaju i potiču jer ih se u objavama spominje.

 

Prema razini utjecaja influencere se dijeli na zvijezde, donositelje odluka i na karizmatične osobe. Zvijezde su same po sebi poznate, no upitan je njihov utjecaj na pratitelje. Donositelji odluka najčešće su novinari, učitelji, profesori, akademici, stručnjaci, savjetnici koji su svoju reputaciju izgradili u izvanmrežnom okruženju te, možda, nemaju veliki broj aktivnih društvenih pratitelja. Karizmatične osobe izgradile su svoju reputaciju na internetu kao stručnjaci u određenom području. Slični su donositeljima odluka, ali su najčešće stekli svoju reputaciju neformalnije kroz svoje online aktivnosti objavljujući kvalitetne objave na društvenim mrežama, pišući blogove te dijeleći videa i podcaste o svojem području.

Megainfluencer u eTwinningu

Podsjetimo se kako su Megainfluenceri osobe s velikim brojem pratitelja na svojim društvenim mrežama. Uobičajeno je mišljenje da Megainfluenceri imaju više od milijun pratitelja na barem jednoj društvenoj platformi.

 

Je li moguće postati Megainfluencer u eTwinningu?

 

eTwinning je zajednica koja okuplja više od milijun korisnika. Korisnici su odgojno-obrazovni radnici koji provode eTwinning projekte sa svojim učenicima. Prosječan broj učenika u razrednom odjeljenju je 17 (Školski e-Rudnik – skup statističkih podataka iz e-Matice o svim školama u Hrvatskoj https://mzo.gov.hr/vijesti/ser-skolski-e-rudnik/2034). Pomnožimo taj i te brojeve s brojem registriranih eTwinnera, kao i s brojem roditelja učenika, jednostavno zaključujemo kako je eTwinning više nego Megainfluencerska zajednica.

 

Svaki eTwinner može postati obrazovni influencer jer broj njegovih pratitelja, vrsta sadržaja i razina utjecaja utječe na profiliranje influencera. U eTwinning zajednici iznimno je važna stručnost, s obzirom da broj pratitelja uvelike ovisi o njihovom angažmanu na eTwinningu, broju kontakata, pratitelja, broj održanih događanja, odnosno o standardu, komunikaciji, suradnji, umrežavanju i kvaliteti.

 

Vodič za digitalne obrazovne influencere – učitelje nomade - Slika 2

 

Napredak na eTwinningu je zasnovan na sudjelovanju u eTwinningu i podijeljen je na pet područja te stupanj napredovanja u „Putovanju eTwinningom“.

Standard podrazumijeva osnove: prijava, pisanje ideja za projekte, dodavanje profilne slike, unos tekstova na profil. Komunikacija se odnosi na broj kontakata, pratitelja i korištenje internih poruka. Suradnja je važna u sudjelovanju u projektima i korištenju Twinspace-a. Profesionalni razvoj i umrežavanje odnose se na članstvo i aktivnost u grupama, sudjelovanje u događanjima i drugim aktivnostima profesionalnog razvoja. Kvaliteta označava organiziranje događanja, moderiranje grupa i oznake kvalitete (Nacionalnu oznaku kvalitete, Europsku oznaku kvalitete i ostale nagrade). Bitno je znati da se nakon određenog broja aktivnosti u jednom području napredak neće promijeniti.

 

Važna je informacija kako se napredak može bazirati i na Materijalima za samostalno učenje koje može poboljšati napredak na eTwinningu. Napredovanje pojedinog eTwinnera vidljivo je svima u eTwinningu i kao takvo može biti smjernica za budući rad na eTwinningu,  aktivno sudjelovanje i napredak, ali i primjer dobre prakse za ostale učitelje.

 

Vodič za digitalne obrazovne influencere – učitelje nomade - Slika 3

Na slici: Značke poput ovih na eTwinnerovom profilu daju informaciju o eTwinneru i njegovim postignućima te utjecaju u eTwinning zajednici. Prva značka označava status eTwinningovog ambasadora. Druga „eTwinning Live animatora“, osobu koja često otvara i održava događanja na kojima sudjeluju brojni eTwinneri. Treća značka označava nagrađenog eTwinnera.

 

 

Nagrade u eTwinningovoj zajednici već su spomenute oznake kvalitete, Nacionalna oznaka kvalitete i Europska oznaka kvalitete, nacionalna nagrada COMET za najbolje eTwinningove projekte u protekloj školskoj godini koja se dodjeljuje u pet kategorija (predškolski odgoj i obrazovanje, Osnovne škole – niži razredi osnovne škole, Osnovne škole – viši razredi osnovne škole, Gimnazije i Srednje strukovne i umjetničke škole) te eTwinningove nagrade kojima se nagrađuju projekti koji su primjer suradnje i dokaz izuzetnih postignuća.

 

Mogućnost generiranja eTwinningovog portfelja korak je dalje u promociji eTwinninga i rada u njemu te profiliranju digitalnih obrazovnih influencera. eTwinningov portfelj je životopis na eTwinningu i omogućuje „kapitalizaciju“ postignuća na eTwinningu. U eTwinningovom portfelju moguće je automatski prikupljati, uspoređivati i prikazivati sve aktivnosti na eTwinningu, a koje su prikazane kao odobreni projekti, oznake kvalitete i nagrade te događanja i profesionalni razvoj iskazan na europskoj i nacionalnoj razini, kroz: Learning Events, eTwinning konferenciju i radionice namijenjene profesionalnom razvoju učitelja, mrežne seminare, mrežne tečajeve i aktivno sudjelovanje u radu eTwinning grupa (samo u ulozi moderatora i administratora).

Kako postići novi rang i postati Top-influencer u eTwinningovom okruženju

 

eTwinner – Top-influencer

 

Kako postati Top-influencer u eTwinning okruženju? eTwinning u hibridnom obrazovanju hrabro koristi nove prilike. Nakon „lockdowna“ i raznolikih iskustava nastave na daljinu, kombinirane i hibridne nastave, eTwinning učitelji se u "novom normalnom" snalaze besprijekorno, s obzirom na iskustvo rada u digitalnom okruženju, organizacije online i hibridnih modela poučavanja i učenja. Mogućnosti eTwinningovih događanja, njihove organizacije i potencijala te njihove učinkovitosti, mogu poslužiti kao uzor za organizaciju i provedbu svih online događanja na svim obrazovnim platformama.

 

Inovativni model stručnog usavršavanja u eTwinning okruženju u kojemu su eTwinning učitelji 'učitelji influenceri' podrazumijeva predstavljanje postignuća, načina rada i uradaka kolegama organizirajući online događanje. Takvo online događanje ima svoje zakonitosti i pravila iskazana sljedećim koracima.

 

1. korak: Osmisliti dobar plan

 

Osmišljavanje plana uspješnog događanja više je od pola posla. U ovom početnom dijelu valja promisliti koja je to glavna ideja koja se kao tema želi prezentirati polaznicima, koji manji dijelovi čine temu te može li se svaka od podtema podijeliti na još dijelova. Tomu se svakako dodaje i popis relevantnih gostiju, stručnjaka o danoj temi. Pri tome je potrebno provjeriti koji su to recentni radovi na zadanu temu, kao i ključne riječi. Ključne riječi koje se koriste su #digitalni, #influencer i #obrazovanje. Važno je odrediti strukturu događanja, takozvani format, koji je podijeljen na dijelove: uvod, najava teme, predstavljanje gostiju, njihovo izlaganje, prostor za pitanja s potencijalnim pitanjima koji otvaraju mogućnost za dodatna pitanja, kao i završni dio za sažimanje cijelog događanja. Dobro je imati i dvije osobe kao voditelje zbog dodatne dinamičnosti.

 

2. korak: Odrediti ciljanu publiku

 

U drugom koraku određuje se ciljana publika. Tko su gosti? U kojem sektoru ili području rade? Hoće li se samo informirati o odabranoj temi ili je potrebno odabrati određeno specifično područje unutar teme? Jesu li to krajnji korisnici teme ili su samo posrednici koji će spoznaje prenositi drugima? Broj sudionika može biti različit i ograničen mnogim faktorima, ali prezentacija i organizacija događanja nije ista za 40 i 400 sudionika. Kod organizacije događaja s velikim brojem sudionika, manja je mogućnost interaktivnosti, ali izborom dobrih alata moguće je postići interaktivnost u kojoj polaznici nisu samo pasivni promatrači.

 

3. korak: Razraditi temu i dijelove prezentacije

 

Pri organiziranju online događaja važno je promišljati i o mogućnosti njihovog ponavljanja. Dobro je imati određene dijelove prezentacije koji su slični ili isti, kako bi navikli polaznike na određenu strukturu. Također, potrebno je razložiti statične elemente prezentacije i trenutke u prezentaciji kada se želi upotrijebiti neki interaktivni sadržaj ili postaviti pitanje za anketu. Važno je uvjeriti se da svi interaktivni dijelovi unutar prezentacije pravilno funkcioniraju. Poveznice unutar prezentacije dobro je skratiti i pretvoriti u prepoznatljiv pojam, npr. Poput https://bit.ly/logoetwskole ili https://tinyurl.com/etwinning21. Potrebno je dijelovima prezentacije dodati sadržaj, fotografije i dijelove koji se predstavljaju. Više je manje, pa na slajdove ne treba postavljati mnogo teksta kako bi sudionici bili angažiraniji.

 

4. korak: Pozivanje gostujućih predavača

 

Goste je potrebno pozivati službenim emailom koji treba sadržavati sve potrebne informacije. Preporuka je napraviti predložak emaila koji se koristiti za svakog novog predavača, ukoliko je riječ o većem broju sličnih online događanja. Osim općih informacija o sebi, u emailu se navodi tema, područje i razlog zbog kojega se baš njih poziva. Osim toga navode se svi tehnički zahtjevi u obliku broja slajdova, formata, veličine slika i/ili fotografija te strukture izlaganja. Važno je i vremenski ograničiti izlaganje kako bi se uklopilo u trajanje događanja te rok za slanje završenog dijela. Sve informacije o formatu, sadržaju, trajanju i tehničkim preduvjetima bitno je istaknuti kako bi se gosti osjećali slobodno razmišljati o sadržaju i načinu prezentacije, a da o ostalome ne trebaju previše brinuti. 

 

5. korak: Odabir multimedije i grafičkih rješenja koja prate događaj

 

Tijekom planiranja, pripreme i provedbe online događanja potrebno je koristiti multimediju i grafička rješenja kao podršku. To uključuje upotrebu fotografija, videa, audio zapisa, multimedijskih zapisa, video-mamaca i dr. Pri tome je iznimno važno brinuti o autorskim pravima. 'Pravilo' je koristiti svoje uratke. Kada to nije moguće, potrebno je datoteke preuzimati s besplatnih servisa koji omogućavaju i osiguravaju njihovo dijeljenje i korištenje. Creative Commons licence su nezaobilazne u provjeri autorskih prava.

 

6. korak: Efekt iznenađenja

Efekt iznenađenja moguće je koristiti kao psihološku pauzu, odnosno kao motivaciju za nastavak praćenja online događanja. Dobro je pronaći neki neobičan statistički podatak, ili postaviti neku neobičnu fotografiju, video isječak, napisati izreku ili osmisliti virtualni poklon.

 

7. korak: Polaznici nose nešto sa sobom

 

Uvijek postoji najmanje jedna ideja, činjenica, spoznaja ili zaključak s kojim bi polaznici online događanja trebali otići. Važno je da voditelj događanja o tome pravodobno promišlja i pitanjima i komunikacijom te različitim digitalnim alatima kod polaznika osvješćuje spoznaju.

 

8. korak: PR – promoviranje događanja

 

Odnosi s javnošću ili PR predstavljaju komunikacijski oblik s javnošću u svrhu postizanja međusobnog razumijevanja. To znači stvaranje pozitivnog imidža prema ovakvoj vrsti događanja i stručnog usavršavanja, ali i izgradnju povjerenja i ugleda. Tijekom promoviranja online događanja potrebno je koristiti komunikacijske kanale eTwinningove zajednice, ali i društvene obrazovne mreže. U oglašavanju se trebaju koristiti prethodno odabrane ključne riječi označene znakom # (engl. hashtag, ljestvice) što označava ključnu riječ i osigurava dosljednu pretragu prema istoj.

 

9. korak: Priprema teksta i scenarija događanja

 

Rad u online okruženju ovisi o brojnim čimbenicima, poput tehničkih (pred)uvjeta, objektivnih i subjektivnih čimbenika koji utječu na ponašanje voditelja, formatu događanja, ciljanoj publici, upotrebi multimedije tijekom događanja i brojnim drugim čimbenicima. Veću sigurnost u provedbi online događanja osigurava pripremljeni tekst i scenarij događanja, koji uključuje zapise o svakom pojedinom dijelu događanja, promjeni, upotrebi multimedije, uključivanju gostiju i omogućavanju audio i video izvedbi. Na taj su način voditelji spremniji za eventualne odmake od pripremljenog scenarija i plana.

 

10. korak: Zatvaranje događaja i diseminacija

 

Važno je pomno pripremiti sve aktivnosti tijekom zatvaranja događanja i njegove diseminacije, odnosno širenja rezultata. To uključuje davanje kratkog osvrta na događanje, odgovaranje na pitanja sudionika te razmjenu kontakata. Sudionicima je važno dati informacije i o načinu dodjele potvrda te razmjeni materijala. Iznimno je važno sudionike potaknuti na ispunjavanje evaluacije događanja te ih pozvati na sljedeća događanja, odnosno ostati s njima u kontaktu. Za goste je preporuka pripremiti email zahvale i poslati ga nakon događanja.

 

Ovakav pristup organizaciji online događanja osigurat će učinkovitost u prenošenju znanja i ideja te povećanje kompetencija u području usavršavanja, ali i interes za novi način usavršavanja u digitalnom okruženju u kojemu su Top-influenceri eTwinneri koji su praćeni i aktivni u odgojno-obrazovnoj zajednici, eTwinneri koji organiziraju brojna online i offline događanja, eTwinneri čije poruke dolaze do brojnih kolega i eTwinneri koji uspješno promoviraju svoj rad i rezultate s drugim kolegama.  

 

Vodič za digitalne obrazovne influencere – učitelje nomade - Slika 4