Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinningovoj  mobilnosti, rok 15. srpnja 2022.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva odgojno-obrazovne djelatnike iz Republike Hrvatske koji su registrirani korisnici portala eTwinning i zaposleni su u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj na prijavu za sudjelovanje na međunarodnom obrazovnom seminaru:

 

eTwinningov seminar “Rural Teachers from Mediterranean Countries together at European School Education Platform”

 

  • Okvirni program rada
  • Datum: 26. – 28. rujna 2022.
  • Lokacija: Drač, Albanija
  • Tema: Europska platforma za školsko obrazovanje
  • Ciljana skupina: odgojno-obrazovni djelatnici s ruralnih područja iz mediteranskih zemalja
  • Jezik: engleski
  • Kvota: 4 sudionika
  • Rok prijave: 15. srpnja 2022.
  • Prijavni obrazac za seminar u Albaniji

 

eTwinningovi seminari i konferencije nude mogućnost uspostavljanja suradnje s europskim kolegama radi pokretanja međunarodnih projekata putem Europske platforme za školsko obrazovanje.

 

Način prijave

 

Svi prijavitelji moraju biti članovi portala eTwinning.

Prijava se sastoji od ispunjenog prijavnog obrasca u kojem prijavitelj iskazuje osobnu i profesionalnu motivaciju za sudjelovanjem u aktivnosti, a potrebno ju je povezati s odabranom temom usavršavanja. Prijavu nije potrebno slati poštom u papirnatome obliku, nego se podnosi isključivo elektronički.

 

Postupak odabira sudionika i financiranja aktivnosti

 

Kako bi Vaša prijava bila što kvalitetnija, molimo obratite pozornost na evaluacijski obrazac koji će se koristiti za ocjenjivanje prijava.

 

 

Napomena

 

Za sve aktivnosti isključivo su prihvatljivi prijavitelji koji nikada nisu sudjelovali u eTwinningovim mobilnostima u inozemstvu. Prijave kandidata koji su sudjelovali u eTwinningovoj mobilnosti u inozemstvu neće biti razmatrane. Iznimno, za pojedinu eTwinningovu mobilnost Agencija može uputiti izravan poziv odgojno-obrazovnim djelatnicima s iskustvom u eTwinning mobilnostima ili drugim odgojno-obrazovnim stručnjacima. Ove se iznimne situacije ponajprije odnose na aktivnosti namijenjene vrlo specifičnim ciljanim skupinama, nagradna usavršavanja za dobitnike COMET nagrada ili na slučajeve nedovoljnog broja prijavitelja.

 

Na pojedinu mobilnost, uz suglasnost ravnatelja koja se zahtijeva u prijavnome obrascu, moguća je prijava samo jedne osobe po ustanovi.

U sklopu jednog natječajnog roka moguća je prijava sudjelovanja isključivo na jednu od ponuđenih mobilnosti.

 

Dužnost je svih sudionika po povratku ispuniti i poslati izvješće o provedenoj aktivnosti te diseminirati stečena znanja.

 

Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinningovoj  mobilnosti, rok 15. srpnja 2022.

 

datum otvaranja: 08.07.2022.
datum zatvaranja: 15.07.2022.
otvoren: Ne
datum objave: 08.07.2022.