Kako povećati kvalitetu eTwinningovog projekta

Kvaliteta eTwinning projekta, u kontekstu prijava za nacionalne i europske oznake kvalitete, procjenjuje se imajući u vidu sljedeće kategorije:

 

1. Pedagoške inovacije i kreativnost = izvorni pedagoški aspekti, nov način učenja i podučavanja, poticanje kreativnosti kod učenika

Učitelji/nastavnici bi tijekom provedbe eTwinning projekta trebali koristiti različite pedagoške metode, npr. postavljanje pitanja učenicima navodeći ih na daljnje istraživanje i analizu, organiziranje timskog rada i suradnje, omogućavanje učenicima da sami odaberu načine za pronalaženje i prikazivanje informacija, itd. Ovisno o dobi učenika i kontekstu, učenici bi trebali biti glavna pokretačka snaga projekta, trebali bi biti kreativni, odgovorni i samostalni, a ne bi trebali samo izvršavati ideje učitelja/nastavnika.

2. Integracija projekta u kurikulum = Projekt je integriran u nastavni plan (aktivnosti, sadržaje, ciljeve)

 

Glavni dio učeničkog rada trebao bi se odvijati tijekom redovne nastave. Projekt ne bi trebao biti utemeljen na radu učenika kod kuće. Projekt bi trebao imati jasno određenu sastavnicu razvoja učeničkih kompetencija u različitim predmetima. Ako je moguće, preporuča se ostvariti međupredmetnu suradnju na način da se projektne aktivnosti provode u više nastavnih predmeta u okviru ustanove.


3. Komunikacija i razmjena među partnerskim školama = procjena kvalitete komunikacije i razmjene iskustava i obrazovnih materijala među partnerskim školama (ocjenjuje se na temelju učestalosti, kontinuiteta, intenziteta i relevantnosti)


Većina eTwinning projekata razvija određenu komunikaciju i dijeljenje informacija među partnerima. Ovdje se procjenjuje kvaliteta komunikacije – pojedinačne ili u malim grupama, npr. glasanje, ankete i sl. koje ohrabruju učenike da prate rad svojih partnera.

4. Suradnja partnerskih škola = planiranje, koordinacija i procjena na razini učitelja partnerskih škola  (ocjenjuje se na temelju učestalosti, kontinuiteta, intenziteta i relevantnosti), suradnja među učenicima partnerskih škola (također se ocjenjuje na temelju učestalosti, kontinuiteta, intenziteta i relevantnosti)


Suradnja je više od komunikacije: partneri nisu samo primatelji informacija, već članovi tima koji zajednički provode projekt. Preporuča se koristiti rad u manjim međunarodnim timovima učenika, a ne samo izvršavati zadatke u svakoj partnerskoj školi zasebno. Za ostvarivanje kvalitetnije suradnje možete koristiti niz web alata. U nastavku pogledajte prezentaciju "Suradnicki web 2.0 alati u eTwinning projektima" eTwinning ambasadorice Arjane Blažić. Preporučamo da pogledate i snimku webinara "Suradnja i zajedničke učeničke aktivnosti u eTwinning projektima" pod vodstvom tadašnje eTwinning ambasadorice Lidije Kralj.


5. Kreativna uporaba IKT = korišteni alati primjereni su aktivnostima i ciljevima projekta. Preporuča se kreativna uporaba IKT alata u metodologiji i izradi sadržaja, promatrano u odnosu na dob učenika i kontekst škole.

U nastavku pogledajte prezentaciju "Alati za izradu sadrzaja" eTwinning ambasadorice Arjane Blažić o alatima za izradu sadržaja u eTwinning projektima.


6. Rezultati, učinak i dokumentiranje = projekt treba shvatiti kao sastavni dio školskih aktivnosti i obrazovnih ciljeva škole, uključujući i ostale inicijative koje škola provodi u suradnji s lokalnom zajednicom.

Kod provedbe projekta važno je imati u vidu da aspekti projekta mogu poslužiti kao model i primjer dobre prakse za ostale kolege.
Potrebno je provesti evaluaciju projekta za nastavno osoblje i učenike, s posebnim osvrtom na kompetencije koje su stekli ili jačali tijekom provedbe projekta.

eTwinning Self Teaching Material

Središnja organizacija za potporu eTwinningu osmislila je niz videomaterijala i prezentacija o različitim aspektima uporabe eTwinninga u nastavi namijenjenih početnicima.

Portal eTwinning Self Teaching Material

Materijale možete pregledati klikom na rubriku eTwinning Self Teaching Material u desnom dijelu ekrana. Posljednje poglavlje ovih materijala usmjereno je na povećanje kvalitete eTwinning projekata.

Sastavni dio materijala su i kratki kvizovi koje možete ispuniti upisom vaših korisničkih podataka za portal eTwinning nakon pregleda materijala za određeno poglavlje.