Primjeri dobre prakse

eTwinning, održivi razvoj, zeleno računalstvo i STEM

Iva Naranđa iz II. osnovne škole Čakovec nagrađena je eTwinnerica. Predstavljamo projekte eTwinninga Transformation To Green IT i Green Computing for Greener Earth koji predstavljaju primjere dobre prakse u području zelenog računarstva, te kvalitetnog vođenja i strukturiranja projekta u TwinSpaceu.

 

eTwinning, održivi razvoj, zeleno računalstvo i STEM

 

Obrazovanje za održivi razvoj integrirano je u škole diljem Europe. Jedan od pokretača održivog razvoja je zeleno računalstvo (engl. Green Computing), koje se također dobro uklapa u STEM obrazovanje. Glavni cilj zelenog računalstva je prakticirati i postići ekološki prihvatljivu implementaciju i korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije u društvu. Prakse i načela zelenog računalstva usmjereni su na čišći, sigurniji i održivi okoliš koji promiče dobrobit čovječanstva i našeg planeta.

 

Škole imaju značajnu ulogu u stjecanju navika i znanja o zelenom računalstvu, posebice o primjeni praksi zelenog računalstva u svakodnevnom životu. Učenici bi od najranije dobi trebali učiti o osnovama zelenog računalstva koje svaka osoba može primijeniti u svakodnevnom životu, kao što su odgovorno ponašanje s elektroničkim otpadom, korištenje energetski učinkovitih praksi pri korištenju digitalnih uređaja te racionalno korištenje papira i tinte za ispis. Iako su neke osnovne prakse zelenog računalstva integrirane u različite aktivnosti i projekte u osnovnim i srednjim školama, još ima prostora za rad na dubljem i boljem razumijevanju zelenog računalstva kao velikog koraka u ublažavanju onečišćenja okoliša i utjecaja klimatskih promjena.

 

Nakon usvajanja osnovnih navika, učenike bi trebalo motivirati da razmotre ekološke, društvene i ekonomske aspekte zelenog računalstva kao studija dizajniranja, inženjeringa, proizvodnje, korištenja i odlaganja računalnih uređaja na način koji smanjuje njihov utjecaj na okoliš. Osim "malih stvari" koje svatko može učiniti, učenici bi trebali razmotriti ulogu tehnoloških kompanija i vlada u stvaranju rješenja s velikim utjecajem. Važnost obrazovanja učenika o ovoj temi proizlazi iz toga što samo obrazovani građani mogu prepoznati i birati između tehnoloških rješenja i proizvoda koji su najbolji za očuvanje prirode.

 

Prepoznavanje važnosti zelenog računalstva putem eTwinning projekata

 

eTwinning projekti mogu predstavljati primjer dobre prakse kako ovu temu učiniti zanimljivijom učenicima i pomoći im shvatiti da je zeleno računalstvo globalno pitanje. eTwinning projekti integriraju se u školski kurikulum i doprinose realizaciji odgojno-obrazovnih ishoda nastavnih predmeta i realizaciji očekivanja međupredmetnih tema, u ovom slučaju ponajviše međupredmetne teme Održivi razvoj. Tema je povezana s okvirom DigComp 2.2, Sigurnost: 4.4 Zaštita okoliša. Biti svjestan utjecaja digitalnih tehnologija i njihove uporabe na okoliš (1).

 

Međunarodni eTwinning projekt Transformation To Green IT bio je prvi eTwinning projekt II. osnovne škole Čakovec koji se bavio temom zelenog računalstva, a opisan je u Visibility of eTwinning Projects Group Newsletter 9 objavljenom u srpnju 2019., u članku Green IT in school (2). U ovom projektu sudjelovalo je trinaest škola iz sedam država (Španjolska, Grčka, Turska, Latvija, Litva, Francuska i Hrvatska), a osam partnera dobilo je Europsku oznaku kvalitete.

 

Primjeri dobre prakse - Slika 1

 

U školskoj godini 2022./2023. u II. osnovnoj školi Čakovec provodi se drugi međunarodni eTwinning projekt s temom zelenog računalstva, pod nazivom Green Computing for Greener Earth. U ovom projektu sudjeluje trinaest škola iz osam država (Hrvatska, Turska, Grčka, Poljska, Litva, Portugal, Rumunjska i Španjolska), a školski tim II. osnovne škole Čakovec čine tri učiteljice.

 

Primjeri dobre prakse - Slika 2

 

Više o navedenim eTwinning projektima može se pogledati na TwinSpaceu i na školskim mrežnim stranicama:

 

 

II.osnovna škola Čakovec

 

 

II.osnovna škola Čakovec

 

Zeleno računalstvo u školama

 

Škole bi mogle uložiti dodatni napor da učenici shvate da je održivi razvoj također povezan sa zelenim računalstvom. To se može učiniti ne samo podučavanjem o zelenom računalstvu, već i primjerima implementacije praksi zelenog računalstva u školama, od strane svih školskih djelatnika.

 

Zeleno računalstvo u školama može se promatrati kroz korištenje informacijske tehnologije u nastavi i poslovnim procesima škola. U 2020. godini provedeno je istraživanje u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj o poznavanju i primjeni zelenog računalstva. Provedeno istraživanje, analiza rezultata istraživanja i zaključci do kojih je dovelo istraživanje predstavljeni su u radu „Poznavanje i primjena koncepata zelene informacijske tehnologije u školama Republike Hrvatske“ (3). Ideja za provođenjem ovog istraživanja potekla je iz aktivnosti realizirane tijekom eTwinning projekta Transformation To Green IT, što predstavlja primjer kako se iz eTwinning projekta mogu razviti daljnje aktivnosti. Prema rezultatima navedenog istraživanja, većina ispitanika smatra da je tema aktualna, ali nedovoljno zastupljena. Rezultati pokazuju da su ispitanici dobro informirani o osnovnim konceptima zelenog računalstva, a iako je samo 28,2% ispitanika čulo za pojam zeleni IT, preko 40% njih većinu ovih koncepata primjenjuje u svakodnevnom radu. Nadalje, na CARNet-ovoj konferenciji CUC 2021 predstavljen je rad „Zelena informacijska tehnologija u službi održivog razvoja“ (4) koji govori o pojmu zelenog računalstva i prikazuje dio navedenog istraživanja, a proglašen je najboljim konferencijskim radom.

 

Zaključak

 

Potrebno je podići svijest o zelenom računalstvu kao globalnom izazovu i osvijestiti učenike o povezanosti zelenog računalstva i mogućnosti ublažavanja klimatskih promjena. Usvajanje odgovornog ponašanja i energetski učinkovite informatičke prakse vrlo je važno i trebalo bi se integrirati u više školskih aktivnosti. Također, s učiteljima motiviranim za rad na temama održivosti i tehnologije, školske aktivnosti oko zelenog računalstva mogu pomoći da budući prostori za učenje budu održiviji.

 

Reference:

 

 

 • 2) Naranđa I. (2019), Green IT in school, Visibility of eTwinning Projects Group Newsletter 9, (85 – 88)

 

 

 

 

Trominutni eTwinning video

U ovim trominutinim videima eTwinningov ambasador Tomislav Pavlović razgovarao je s uspješnim eTwinnerima kako bi mu otkrili što ih je motiviralo za uključivanje u eTwinning:

 

Epizoda 1 

Branka Pastuović, Osnovna škola Brodarica

Ivana Križanac, Osnovna škola Brodarica

 

 

 

Epizoda 2

Silvija Zlatar, Dječji vrtić Matije Gupca

 

 

 

Epizoda 3

Ivana Delač, III. gimnazija, Zagreb

 

 

 

Epizoda 4

Koraljka Mahulja - Pejčić, Osnovna škola Ivana Zajca, Rijeka

 

 

 

Epizoda 5

Tea Horvatić, Osnovna škola Strahoninec

 

 

 

Epizoda 6

Ivana Opačak, Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod

 

Projekti u području medijske pismenosti i uključivosti

STEAM for SEN 

 

Autori projekta: Iraida Čerenkova, Rīgas 2.pamatskola, Rīga, Latvija; Ingrida Jurevičienė, Kėdainių specialioji mokykla , Kedainiai, Litva

 

Razdoblje provedbe projekta: šk.g. 2020./2021.

 

Raspon godina: 7-14 

 

Predmeti: Obrazovanje djece s posebnim potrebama, Predmeti razredne nastave, Tehnička kultura, Matematika, Likovna kultura, jezik,  Informatika

 

Kratki opis projekta: Projekt „STEAM for SEN“ namijenjen je učenicima s teškoćama u razvoju u dobi od 7 do 14 godina. U njemu je sudjelovalo 10 škola  (posebnih ustanova odgoja i obrazovanja) iz 8 europskih zemalja, među kojima je i 4. razred Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži iz Karlovca. Projekt je integriran u Kurikulum Centra a provodio se kroz obrazovni proces većine nastavnih predmeta i međupredmetnih tema, kroz dnevne aktivnosti, projekte, iskustveno učenje, aktivnosti u prirodnim i virtualnim okruženjima, aktivnosti s web 2.0 alatima. Dao je priliku učenicima s teškoćama u razvoju da istražuju okolinu na nov i zanimljiv način primjenom STEAM pristupa. Kroz STEAM pristup i STEAM interdisciplinarne sadržaje u nastavi pridonijeli smo kvalitetnom i suvremenom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Unutar projekta učenici su sudjelovali u obilježavanju  Dana sigurnijeg interneta a uključili smo se i u EU Coode Week i tako omogućili učenicima s teškoćama u razvoju da naprave svoje prve korake u programiranju. Ciljevi projekta: • primjena STEAM pristupa; • poticanje kreativnosti i znatiželje; • poticanje interesa za istraživanje i eksperimentiranje; • poticanje i razvijanje samopouzdanja i izražavanja; • unaprjeđivanje informatičkih vještina i razvijanje vještine kodiranja; • primjena pravila lijepog ponašanja na internetu; • prepoznavanje i razlikovanje opasnosti na internetu; • promoviranje komunikacije i saradnje sa drugim zemljama partnerima; • unapređivanje projektnih aktivnosti dijeljenjem primjera dobre prakse i učenjem od drugih partnera.

 

Safer Internet Day 2021.

 

Autori projekta: Dalia Kager, OŠ Eugena Kvaternika, Velika Gorica; Ivanka Tomić, OŠ Pavao Belas, Brdovec

 

Razdoblje provedbe projekta: šk.g. 2020./2021.

 

Raspon godina: 3-20

 

Predmeti: Dizajn i tehnologija, Dramska skupina (gluma), Etika, Glazbena kultura, Informatika, Interdisciplinarni predmeti, Medijsko obrazovanje, Obrazovanje djece s posebnim potrebama, Predmeti razredne nastave, Strani jezici, Tehnologija, Umjetnost

 

Kratki opis projekta: "Ovim projektom obilježili smo Dan sigurnog interneta 2021. Cilj projekta: upoznati koje sve opasnosti skriva internet te kako se zaštiti i odgovorno koristiti internet i dostupne usluge. Ciljevi projekta: - pronalaziti i vrednovati informacije - formulirati pretragu na internetu na način da izbjegnu neželjene sadržaje - prepoznati i razlikovati opasnosti na internetu - opisati postupke za zaštitu računala, programa i sadržaja na internetu - zaštititi svoje i tuđe osobne podatke na internetu - prepoznati vrste elektroničkog nasilja - opisati i poduzimati mjere sprječavanja elektroničkog nasilja - nabrojati i primijeniti pravila lijepog ponašanja na internetu (netiquette) - surađivati u online okruženju Učenici su tijekom trajanja projekta proučavali edukativne materijale (s interneta ili one koje su izradili učitelji)i izrađivali digitalne sadržaje (prezentacije, plakate, novinske članke, videozapise, stripove, animacije i sl.) i druge sadržaje (igrokaze, pjesme, plakate) na temu sigurnosti na internetu. Obilježili su Dan sigurnog interneta 9. veljače 2021. Sudjelovali su u stvaranju zajedničke rap pjesme na materinjem jeziku sa savjetima za sigurno korištenje interneta."

 

A safety net for internet safety

 

Autori projekta: Stella Vergi, Gymnasium of Metamorfosis, Metamorfosi, Athens, Grčka Vasiliki Papaioannou, Junior High School of Byron, Byronas, Grčka 

 

Razdoblje provedbe projekta: šk.g. 2020./2021.

 

Raspon godina: 12-15 

 

Predmeti: Društvene znanosti/sociologija, Etika, Informatika, Interdisciplinarni predmeti, Medijsko obrazovanje, Strani jezici, Tehnologija

 

Kratki opis projekta: "A safety net for internet safety" jednogodišnji je eTwinning međunarodni projekt u kojem su sudjelovale škole iz Jordana, Poljske, Turske, Njemačke, Italije, Češke, Albanije, Grčke, Litve i Hrvatske. Cilj je projekta bio upoznati učenike sa sigurnim korištenjem Interneta i podići svijest o pitanjima etike i sigurnosti. Učenici su tijekom projekta upoznali pojmove digitalni trag, pozitivni i negativni tragovi, aktivni i pasivni tragovi, digitalni ugled, te u tražilicu upisivali svoje ime da potraže i analiziraju svoje digitalne tragove. Učenici znaju štititi svoj elektronički identitet i primjenjuju pravila za povećanje sigurnosti svojih korisničkih računa. Nakon provedenog projekta, učenici primjenjuju pravila odgovornog ponašanja na Internetu. Tijekom projekta, učenici su raspravljali o govoru mržnje na Internetu i krađi identiteta. U projektu su sudionici projekta različitim aktivnostima obilježili Dan sigurnijeg Interneta u veljači ove godine. Tijekom provedbe aktivnosti, učenici su upoznati s različitim digitalnim alatima.

 

Budimo društveno odgovorni

 

Autori projekta: Vedrana Šarec, Obrtničko - industrijska škola Županja; Romana Rusek, Prva ekonomska škola Zagreb

 

Autorica videa: Jasmina Sukalić, Srednja škola Glina

 

Razdoblje provedbe projekta: šk.g. 2020./2021.

 

Raspon godina: 8-18

 

Predmeti: Društvene znanosti/sociologija, Etika, Informatika, Interdisciplinarni predmeti, Medijsko obrazovanje, Strani jezici, Tehnologija

 

Kratki opis projekta: Tijekom projekta koji je trajao od rujna 2020. godine do lipnja 2021.godine učenici su sudjelovali u aktivnostima kojima je bio cilj potaknuti ih da se ponašaju društveno odgovorno u svojim obiteljima, zajednicama u kojima žive i šire te ukazati na važnost ciljeva održivog razvoja kroz primjenu praktičnim radom predloženim datumima. Za izradu plakata i prezentacija učenici su koristili različite web alate (Lino, Padlet, PosterMyWall, WordArt, Canva itd.). Kroz različite pristupe, metode, IKT i oblike rada učenici su razvijali sve ključne kompetencije, bili aktivni sudionici u projektu u svim njegovim fazama. Povodom obilježavanja Europskog tjedna održivog razvoja, sudjelovali smo na nagradnom natječaju "Moj pogled na ciljeve održivog razvoja" koji je proveden u sklopu projekta "Razmišljajmo održivo-učimo mlade za održivi razvoj zajednice" . Na taj način smo željeli potaknuti učenike na razmišljanje o važnosti očuvanja našeg planeta i odgovornog ponašanja prema ljudima, prirodi i okolišu te da kreativnim izražavanjem prenesu svoje viđenje Globalnih ciljeva održivog razvoja. Obilježili smo Dan sigurnijeg interneta

 

Fake projekt

 

Autori projekta: Daniela Usmiani, SŠ Bedekovčina, Bedekovčina; Danijela Takač, OŠ Pantovčak, Zagreb

 

Razdoblje provedbe projekta: šk.g. 2020./2021.

 

Raspon godina: 7-18 

 

Predmeti: Hrvatski jezik, strani jezik, informatika, Dizajn i tehnologija, , Interdisciplinarni predmeti, Medijsko Predmeti razredne nastave, Umjetnost

 

Kratki opis projekta: Ovaj projekt je zapravo sinergija stručnog usavršavanja i projekta na temu medijske pismenosti i dezinformacija. Ciljevi projekta: kroz temu medijske kulture sudionici (partneri) su naučili: - kako strukturirati etwinning projekt i napraviti shemu etwinning stranica - kako isplanirati i organizirati projektne aktivnosti kroz sve faze etwinning projekta - odabrati i primjenjivati prikladne suradničke alate kako bi uspješno ostvarili planirane ciljeve i rezultate projekta - kako provoditi evaluaciju projektnih aktivnosti - kako uspješno diseminirati projekt Paralelno uz projekt održano je 5 webinara - Kako strukturirati i planirati projekt 1. Gdje sve možemo lažno izvještavati? - Medijska pismenost i kultura 2. webinar: gost predavač, gost: aktivnost prepoznavanja lažnih vijesti: Kako prepoznati lažnu vijest?! Projektna komunikacija na etwinningu 3. webinar - edukacija: Bookcreator, diskusija na eTwinningu, kreirajmo vijesti s naglaskom na suradnju učenika i učitelja u projektu 4. webinar - suradničke aktivnosti na etwinningu, kreiranje novog sadržaja: Medijska pismenost na djelu 5. Rezultati projekta, diseminacija i evaluacija rezultata, predstavljanje uradaka u Bookcreatoru, diseminacija rezultata, završna anketa za učenike i učitelje

 

Discovering MEDIA LITERACY

 

Autori projekta: GÜLCAN ÇİÇEK, Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu, Ünye, Turkey/Özlem Kılavuz, Atatürk İlkokulu, Zeytinburnu, Turska/Ivanka Tomić, OŠ "Pavao Belas", Brdovec (projektni partner)

 

Razdoblje provedbe projekta: veljača-lipanj 2021.

 

Raspon godina: 7-11

 

Predmeti: Dizajn i tehnologija, Dramska skupina (gluma), Informatika, Medijsko obrazovanje, Predmeti razredne nastave, Psihologija, Tehnologija

 

Kratki opis projekta: Ciljevi su projekta bili: dati učenicima više informacija o medijskoj pismenosti kako bi mogli čitati, razumjeti i kritizirati poruke koje vide, ispravno razumjeti poruke koje nude masovni mediji, shvatiti granicu između stvarnog svijeta i svijeta medija, podići svijest u odnosu na medije koje primaju, a u kojima je teško doći do točnih/pouzdanih informacija, shvatiti da su medijski sadržaji (filmovi, TV serije, reklame, računalne igrice i web stranice) upitni te ih kritizirati i kritički promatrati, informirati učenike o dezinformacijama, znati kako postupiti u slučaju cyberbullyinga i razumjeti važnost digitalnog otiska. Očekivani rezultati projekta su: donositi logične i kritičke zaključke o onome što učenici vide u medijima, ispravno čitati i interpretirati medije, razviti sposobnost evaluacije, analize i razumijevanja masovnih medija i poruka, razumjeti audio, vizualne i pisane medije stjecanjem kritičke perspektive, biti medijski pismen. Za potrebe projekta predavanje za učenike i radionice održali su različiti sručnjaci sa sljedećim temama: upoznavanje medijske pismenosti, tata zec i digitalni otisak (radionica), medijska pismenost i dezinformacije (radionica), istinite i lažne vijesti i cyberbullying. Evaluacija projekta provedena je među učenicima, projektnim partnerima i roditeljima, a projekt je imao svoj blog, facebook stranicu, a o projektu su svi projektni partneri pisali na školskim stranicama i u školskim novinama. 

 

Pokvareni telefon

 

Autori projekta: Ana Marketin-Sedlar, Strojarska i prometna škola Varaždin; Daniela Usmiani, Srednja škola Bedekovčina

 

Razdoblje provedbe projekta: šk.g. 2020./2021.

 

Raspon godina: 14-18

 

Predmeti: Predmeti struke, Informatika, Hrvatski jezik, Politika i gospodarstvo. Projekt se može implementirati u bilo koji predmet.

 

Kratki opis projekta: eTwinningov projekt Pokvareni telefon proveden je s učenicima srednjih strukovnih škola. Projekt je učenicima različitih trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih zanimanja omogućio proučavanje teme medijske pismenosti i dezinformacija kroz istraživanje tematike medijske pismenosti i lažnih vijesti te kroz rješavanje projektnih zadataka i međusobnom komunikacijom. Od projektnih zadataka učenici su kreirali lažne vijesti, lažne članke, lažne profile osoba vezanih za predmete kroz koji se provodio projekt. Također, učenici su izradili muzej lažnih vijesti. Radom na projektnim aktivnostima aktivno smo se uklučili u obilježavanje Dana medijske pismenosti 2021. Evaluacija je odrađena kroz kreiranje stripa. Kao krajnji rezultat kreirana je e-knjiga kojom su prikazane projektne aktivnosti u cjelini.

 

BeYouthiful Media

 

Autori projekta: 

Nida Demir (Turska), Berna Ergun (Turska), partneri Ivana Miletić (Hrvatska) i 16 članova iz Turske, Rumunjske, Ukrajine, Gruzije, Libanona

 

Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2020.- srpanj 2021.

 

Raspon godina: 13-16

 

Predmeti: Informatika, Engleski jezik, Medijsko obrazovanje, Tehnologija

 

Kratki opis projekta: svrha eTwinningovog projekta "BeYouthiful Media" bila je promicanje kritičkog razmišljanja i razvijanje medijske pismenosti. 19 partnera je odlučilo u projekt osim učenika uključiti i kolege nastavnike i roditelje učenika koji su sudjelovali na zajedničkim Zoom sastancima. Na njima su imali prilike čuti savjete direktno od vrhunskih svjetskih stručnjaka po pitanju medijske pismenosti (Halil Turker, Julie Smith, Sherri Hope Culver) koji su održali predavanja samo za sudionike projekta. Korišteno je mnoštvo digitalnih alata provodeći 5E model istraživačkog učenja (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate). Suradnja je rezultirala raznovrsnim finalnim proizvodima: mobilna aplikacija, virtualna izložba radova, e-knjige, glosar, edukativne digitalne igre - BeYouthiful aktivnosti. Projekt je proglašen eTwinningovim projektom mjeseca svibnja 2021. u Ukrajini te je bio predstavljen kao primjer dobre prakse na eTwinning Creative Classroom Group 7th Unconference.

Videozapisi webinara 2020. godine

Primjeri dobre prakse vam mogu pomoći pri osmišljavanju vaših projekata.

 

ANA MARKETIN SEDLAR

DANIELA USMIANI

eTwinning ambasadorice

Alati za vrednovanje učenika - Quizizz i Testmoz

DANIELA USMIANI

ANA MARKETIN SEDLAR

ANDREJA SEDLAR

ZVONKO GAŠPAROVIĆ

eTwinning ambasadori

DANIJELA TAKAČ

Erasmus+ ambasadorica

Klimatske promjene i zaštita okoliša kroz eTwinning projekte

ANDREJA SEDLAR

eTwinning ambasadorica

eTwinning za predškolce: alati za početnike

DANIJELA TAKAČ

OŠ Pantovčak

MARICA BRZICA

OŠ Visoka

Međupredmetno s eTwinningom

BRANKA PASTUOVIĆ

OŠ Brodarica

IVANA PAVLOVIĆ

OŠ Ludina

Vrednovanje učenika u nastavi na daljinu u razrednoj nastavi

ZDENKA BREBRIĆ

I. osnovna škola Bjelovar

DEJAN ŠIPTAR

OŠ Ludina/OŠ Josipa Badalića

Uloga stručnih suradnika u nastavi na daljinu s osvrtom na korištenje eTwinninga

MARLENA BOGDANOVIĆ

OŠ Tučepi

MARICA KARDAŠ

OŠ Ludina

Oblikovanje povratne informacije za učenike razredne nastave u provođenju nastave na daljinu

NATAŠA LJUBIĆ KLEMŠE

eTwinning ambasadorica

eTwinning Live - suradničko, projektno i profesionalno okruženje, Teacher Training Institutes

IVA PALČIĆ STRČIĆ

OŠ Središće

JOSIPA BLAGUS

OŠ Bukovac

Praćenje i poticanje učenika razredne nastave u nastavi na daljinu

APOLONIJA BORAS

DV Potjeh

ANA KOREN FRIŠČIĆ

DV Zeko

SILVIJA ZLATAR

DV Matije Gupca

eTwinning za predškolce: kako izgleda uspješan projekt?

ELVISA SEKULIĆ

OŠ Zorke Sever

ANTONELA MATAJIĆ

OŠ Rajić

Sumativno vrednovanje u nastavi matematike u učenju na daljinu

TATJANA GULIČ, Slovenija

FATIMA KLIČIĆ, Bosna i Hercegovina

NATAŠA MAJSTROVIĆ, Srbija

LJILJANA KRSTEVSKA, Sjeverna Makedonija

eTwinning kroz prizmu

ANDRIJANA MIHALJEVIĆ

OŠ Ludina

TATJANA DLOUHI

OŠ Josipa Kozarca

Međupredmetne teme u nastavi na daljinu

ANITA ŽEPINA

LIDIJA ŠARAVANJA

MAJA LABAŠ HORVAT

IVANA ŠTIGLEC

Engleski jezik u nastavi na daljinu

VIŠNJA SUPERBA

OŠ Brodarica

FATIMA KLIČIĆ

OŠ Cazin

ANITA ŠIMAC

OŠ Petra Preradovića Zadar

JELENA KENIĆ

OŠ Tanasko Rajić

Matematika tu i tamo

HELENA GUSTOVIĆ LJUBIĆ

I. OŠ Bjelovar

IVANA BAŠIĆ

OŠ Opuzen

Digitalni alati u nastavi na daljinu

JAKOB PATEKAR, Hrvatska

ANKE ANGELE, Njemačka

CHIARA SABATINI, Italija

ANA MARIA COSTA, Portugal

Assessment of English in Distance Teaching

MARGARETA PRINCIP

I. gimnazija Osijek

HELENA STRUGAR

Gimnazija Lucijana Vranjanina

MIŠO RAŠAN

SŠ Prelog

AJLIN ANDREIS SARUN

II. gimnazija u Splitu

TVRTKO PLEIĆ

IX. gimnazija u Zagrebu

Nastava na daljinu u srednjim školama

SUNČANA POMAHAČ-GAK

OŠ Ludina

BOSILJKO ĐEREK

OŠ Zapruđe

Nastava na daljinu i različiti pristupi vrednovanju i provjerama

NATAŠA LJUBIĆ KLEMŠE

eTwinning ambasadorica

TwinSpace - eTwinning projektna platforma, Teacher Training Institutes

MIHOVIL GRUBIŠIĆ

učenički eTwinning ambasador

EMA BAŠIĆ

učenički eTwinning ambasador

Iskustva učeničkih eTwinning ambasadora u nastavi na daljinu

KARMELA BRČIĆ-ĐAPIĆ

Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti

DANIJELA TAKAČ

OŠ Pantovčak

MARINA LEPOGLAVEC

Strojarska i prometna škola

VLATKA KUHAR

VII. gimnazija

STEM kroz nastavu na daljinu i eTwinning projekte

IVANA OPAČAK

Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod

KRISTINA KAUČIĆ

Srednja škola Donji Miholjac

Iskustva i primjeri dobre prakse u nastavi na daljinu

SLAĐANA KRISTEK

OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević", Oriovac

MARINELA BORAS

Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas", Osijek

Iskustva i primjeri dobre prakse u nastavi na daljinu

LEJLA SKALNIK

OŠ braće Radića Pakrac

MIRA ČUVIDIĆ

OŠ Rajić

Nastava na daljinu s učenicima s teškoćama

DOBRILA RADEKA

DV Žuto pače

SLAĐANA CURIĆ

DV Cvit mediterana

Nastava na daljinu za predškolce

IVANA TURKALJ

OŠ Ludina

MARTINA MIHALIĆ, Kraljevina Švedska

Iskustva i primjeri dobre prakse u nastavi na daljinu

MIŠO RAŠAN

Srednja škola Prelog

DIJANA MUŠKARDIN

Srednja škola Mate Blažine Labin

Istraživačko učenje

ŠTEFICA SUKREŠKI

Srednja škola Bedekovčina

VLADIMIR KLAPAČ

Srednja škola Zlatar

STJEPAN ŠALKOVIĆ

Srednja škola Krapina

DAVORKA FRGEC-VRANČIĆ

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Nastava na daljinu u predmetima struke - primjeri dobre prakse

DAJANA JELAVIĆ

SŠ Jure Kaštelan Omiš

MIRTA KOS KOLOBARIĆ

Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski brod

eTwinning projekti u srednjoj školi

ANDREJA SEDLAR

eTwinning ambasadorica

OD 1 DO 5, GOTOV PROJEKT!

IRENA RIMC VOGLAR

Osnovna škola Velika Dolina, Slovenija

eTwinning projekti u osnovnoj školi

SANDRA VUK

Osnovna škola Sveta Nedjelja

NEVENA PETROVIĆ

Osnovna škola Sveta Nedjelja

Webučionica - eTwinning projekt u razrednoj nastavi

 

Prezentacije s webinara 2019. godine:

 

MARIJANA SMOLČEC

Gimnazija Bernardina Frankopana

eTwinning grupa "Inclusive Education"

ADRIJANA VIŠNJIĆ JEVTIĆ I

MATEA GALINEC

Dječji vrtić Čakovec

Mascots exchange

HELENA GUSTOVIĆ LJUBIĆ

I. osnovna škola Bjelovar

Tour de Europe with Mela

JOSIPA BLAGUS

OŠ Bukovac

Moj grad, moja škola, moj razred

TOMISLAV PAVLOVIĆ

Osnovna škola Ludina

Božićno primirje

ANICA TRIČKOVIĆ

Osnovna škola "Toplički heroji", Žitorađa, Srbija

Sierpinski Carpet Project

LJILJANA LEŽ-DRNJEVIĆ

Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu

Taste of Europe - sounds, sights, colours and scents

MARTINA SUPANČIĆ

I. osnovna škola Bjelovar

Violence is not a solution

NEVENKA DIMAČ

Osnovna škola Voltino

Memento prijateljstva

VIŠNJA MUŠNJAK

Osnovna škola Nikole Tesle

Touch into the past

ALENKA MILJEVIĆ

OŠ braće Radića - Bračević

Action English

DUBRAVKA NAMJESNIK

Osnovna škola braće Radića Pakrac

Povijesne osobe mog kraja

 

 

U okviru #Erasmus+days eTwinning ambasadorica Alenka Miljević organizirala je i zajedno s Tomislavom Pavlovićem provela TeachMeet webinar 10.10.2019. u kojem 13 hrvatskih eTwinnera predstavlja projekte, primjere dobre prakse: 

 

Petar Nikolić, SŠ Metković

Lidija Kozina, SŠ Ivanec

Helga Kraljik, SŠ baj Josip Jelačić, Zaprešić

Maja Bogojević, SŠ Fra Andrije Kačića Miošića

Vesna Stunković, Gospodarska škola Čakovec

Alma Šuto, OŠ Zmijavci

Nevenka Dimač, OŠ Voltino

Ivana Roguljić, OŠ Braće Radića, Bračević,

Martina Supančić, I. OŠ Bjelovar

Elvira Vučković, OŠ Petar Zoranić, Nin

Helena Gustović Ljubić, I. OŠ Bjelovar

Nives Bogdan, OŠ kraljice Jelene, Solin

Tomislav Pavlović, OŠ Ludina

 

Na portalu eTwinning dostupni su projektni kompleti, već gotovi "recepti" eTwinning projekata spremnih za provedbu s razrađenim aktivnostima, ciljevima i očekivanim rezultatima. Na ovoj poveznici možete pogledati i preuzeti bilo koji od dostupnih kompleta na engleskom jeziku.

 

eTwinning ambasadori Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije su na hrvatskom jeziku pripremili četiri projektna kompleta na različite teme u kojima su po koracima objašnjeni koraci u provedbi eTwinning projekta na konkretnom primjeru i uz mnoštvo prijedloga web alata koje možete koristiti s učenicima. Projektne komplete možete pogledati i preuzeti ovdje.

 

Krajem 2016. godine objavili smo i e-brošuru "Projektni mozaik" s primjerima projetnih aktivnosti primjenjivih u svakom razredu, a koje su nastale u okviru eTwinning, KA1 ili KA2 projekata. Nadamo se da će vam poslužiti kao inspiracija kojom ćete obogatiti svoj rad u razredu i potaknuti učenike na aktivnije i samostalnije usvajanje nastavnih sadržaja.

 

Krajem 2015. godine objavili smo e-brošuru "U razredu s eTwinningom" s primjerima 10 uspješnih eTwinning projekata.

 

Pogledajte i jedan od TeachMeet webinara u kojem hrvatski eTwinneri predstavljaju projekte koje su proveli sa svojim učenicima u školskoj godini 2013./2014.

Primjeri eTwinning projekata po područjima

Primjeri dobre prakse - Slika 3

 

Sukladno predmetu ili području kojim se bavite, donosimo primjere uspješnih eTwinning projekata koje možete pregledati. Poveznice na projekte se mogu pregledavati nakon prijave na eTwinning.

 

 • STRANI JEZICI

Projekt "E-classroom"

 • MATEMATIKA

Projekt "Matematički izazovi"

 • PRIRODNE ZNANOSTI

Projekt "Rendez-vous with amphibian"

 

 • EKOLOGIJA

Projekt "E-waste - What Can Citizens Do?"

 • PODUZETNIŠTVO

Projekt  "A.P.P.L.E.S - Applying Practices for Productive Learning of Entrepreneurial Skills"

 • GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Projekt "Learn Civic & Act"

 

 • STRUČNE SLUŽBE U ŠKOLI (PEDAGOG, PSIHOLOG, KNJIŽNIČAR)

Projekt "Express yourself!"

 • PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Projekt "Vrtimo se na vrtu"

 • NIŽI RAZREDI OSNOVNE ŠKOLE

Projekt "Healthy P.I.C.N.I.C."

 • VIŠI RAZREDI OSNOVNE ŠKOLE

Projekt "ACTION ENGLISH"

 • SREDNJE ŠKOLE

 Projekt "The Universe is Made of Tiny Stories"

 • STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Projekt "Tourism and social entrepreneurship"