Uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost

Izgradnja uključivih i povezanih društava putem obrazovanja i kulture

Europsko vijeće, Europski parlament i Komisija u prosincu 2017. podržali su donošenje europskog stupa socijalnih prava. Time se naglašava važnost socijalne, obrazovne i kulturne dimenzije politika EU-a u izgradnji zajedničke europske budućnosti.

 

Prvo je načelo europskog stupa socijalnih prava: „Svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održali i stekli vještine s pomoću kojih mogu u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno se kretati na tržištu rada.”

 

Uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost načela su koja je Europska komisija ugradila u svoje programe usmjerene obrazovanju, osposobljavanju i mladima, a  Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) ta ista načela promovira u svom djelovanju sa svrhom pružanja jednakih prilika.

 

Program Erasmus+ u razdoblju od 2021. do 2027. još je uključiviji i inovativniji te usklađen s digitalnom i zelenom tranzicijom. Erasmus+ zadržao je strukturu svog prethodnika i nastavlja pružati mogućnosti za studente, učenike, nastavnike i mlade, ali i donosi nove poticaje za šire skupine, posebno uvažavajući osobe s manje mogućnosti. AMPEU prijaviteljima projekata i korisnicima programa pruža podršku pri uključivanju osoba s manje mogućnosti u projekte te im olakšava sudjelovanje u aktivnostima programa.

Uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost u eTwinningu

Komisija i dalje radi na proširenju internetske platforme eTwinning, koja već godinama povezuje nastavnike i učenike diljem Europe, te podupire tečajeve za osposobljavanje nastavnika o građanskom odgoju naglašavajući uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost za svakog pojedinca. Zbog toga su izdane mnoge publikacije i brošure, među ostalima i Izgradnja kulture inkluzije putem eTwinningaeTwinning generacija - slavimo deset godina eTwinninga te 

Kuharica za eTwinning.

Ciklus webinara 'Učenici s teškoćama u razvoju i eTwinning'

eTwinningove ambasadorice Ana Marketin-Sedlar i Daniela Usmiani pokrenule su ciklus webinara sa svrhom predstavljanja odgojno-obrazovnih ustanova odnosno rada s učenicima koji imaju veće teškoće. Webinari su namijenjeni nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, pedagozima, psiholozima i ravnateljima škola. 

 

Na prvom webinaru iz tog ciklusa održanom 25. ožujka 2021. gostovali su Antun Zupanc, ravnatelj Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, i Đana Baftiri, ravnateljica zagrebačke Srednje škole Centar za odgoj i obrazovanje. Stotinjak eTwinnera imalo je priliku sudjelovati u online predstavljanju rada navedenih odgojno-obrazovnih ustanova te otkriti kako je organiziran rad s učenicima koji imaju veće teškoće u ustanovama od vrtića do srednjih škola. Bilo je riječi i o tome koje su najčešće teškoće učenika s kojima se danas susreću kroz svoj rad i kako ostvaruju inkluziju svojih učenika Doba pandemije i njima je donijelo nove izazove, ali i projekte te kreativna rješenja koja su njima i njihovim učenicima pomogla prevladati teškoće. Snimku webinara možete pogledati u nastavku:

 

 

 

Na webinaru „Učenici s teškoćama u razvoju i eTwinning - 2. dio“ održanom 30. ožujka 2021. rehabilitacijski edukatori, stručna suradnica socijalna pedagoginja te nastavnici odgojno-obrazovnih ustanova učenika s većim teškoćama Kristina Kralj, Blaženka Maltar i Renata Kos iz varaždinskog Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ te Maja Postoglu i Tamara Berić Blažić iz zagrebačke Srednje škole - Centra za odgoj i obrazovanje predstavile su eTwinningove projekte na webinaru te otkrile kako pristupiti učenicima s teškoćama i kako ih motivirati kroz projektne aktivnosti.

 

Nastavni materijali za učenike s teškoćama u razvoju

Uskoro

Primjeri dobre prakse

Uskoro